Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rezolucja w sprawie transportu publicznego

Rezolucja w sprawie transportu publicznego fotolia.pl

Rada Miasta w Skale zwróciła uwagę na konieczność zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, ze swoim apelem zwróciła się m.in do Andrzej Adamczyka obecnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa, poniżej treść rezolucji.

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Gminy Skała, Rada Miejska w Skale zwróciła się z wnioskiem o weryfikację zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych ustaw.

Na podstawie dokumentów i opinii, dochodzących do Radnych Gminy Skała, stwierdzili oni, że propozycje zmian idą w złym kierunku nałożenia na samorządy kolejnych biurokratycznych ram oraz mogą zakłócić rynkowe funkcjonowanie ważnego społecznie sektora usług- publicznego transportu zbiorowego. Dla mieszkańców gmin podmiejskich sprawne działanie komunikacji publicznej jest niezbędne do normalnego funkcjonowania- dojazdu do pracy, szkół, uczelni, placówek służby zdrowia i korzystania z usług instytucji kultury.

Proponowane rozwiązania, zdaniem radnych, w znacznym stopniu ograniczają samodzielność prowadzenia polityki transportowej, w miejsce dotychczasowej dobrowolności wprowadzając obligatoryjność podejmowanych decyzji. W swoim wystąpieniu podkreślają, że to właśnie w takim kierunku idzie przede wszystkim konieczność sporządzania przez każdy samorząd „Planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego". Zakres informacji i danych potrzebnych do stworzenia takich planów, oznacza konieczność wykonania kosztownych dokumentów, trudnych do skorelowania z planami samorządów wyższego szczebla - powiatowego i wojewódzkiego.

Dla samorządów szczebla gminnego niepokojące są propozycje zmian w art. 20 dotychczasowego brzmienia ustawy, gdzie w miejsce zapisu o treści:  „Operatorowi nie przyznaje się prawa wyłącznego, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007" proponuje się zapis w brzmieniu: „Organizator może przyznać operatorowi prawo wyłączne, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007".Takim zapisem wiele gmin może stracić wpływ na organizację transportu na liniach ponad gminnych, ponieważ organizatorzy transportu o charakterze ponad gminnym mogę skorzystać z prawa wyłączności, co ograniczy rynkowe zasady funkcjonowania usług zbiorowego transportu publicznego w obszarze najbardziej opłacanych linii.

Jak informują w swym wystapieniu radni, odejściem od zasady samodzielności funkcjonowania samorządów jest także zmiana dotychczasowego art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, którą nakłada się obowiązek pobierania opłat od przewoźników i operatorów za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworców. Wobec powyższych przedstawionych uwag, radni Rady Miejskiej w Skale zwracają się z prośbą o ponowne przeanalizowanie przygotowanych zmian w ustawie i niewprowadzenie nowelizacji ograniczających konkurencję na rynku usług oraz narzucających samorządom kolejne wymagania biurokratyczne. 

Źródło: Rezolucja nr XXXVI/1/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie planowanych zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Pt., 11 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk