Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pojęcie "prawa jazdy"

Pojęcie fotolia.pl

Pojęcie "prawo jazdy" występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, oznacza ono uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju. Po drugie, używane jest ono na określenie dokumentu urzędowego potwierdzającego posiadanie przez jego posiadacza uprawnienia do prowadzenia pojazdów wskazanych w nim kategorii (art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o kierujących pojazdami). Prawo jazdy jako dokument urzędowy stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone (art. 76 § 1 k.p.a.). stwierdził NSA w wyroku z dnia 21 marca 2017 r. sygn. akt: I OSK 1686/15.

Oznacza to, że jego treść powinna być jasna i zrozumiała zarówno dla posiadacza prawa jazdy, jak i osoby kontrolującej, czy kierujący pojazdem posiada uprawnienie do prowadzenia tego właśnie pojazdu. W szczególności wymienione osoby nie mogą mieć wątpliwości, czy prawo jazdy jest ważne, czy też już wygasło.

Sąd wskazał, że prawo jazdy wydane w kraju jest dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania m.in. pojazdem silnikowym. Oznacza to, m.in., że dokument ten stwierdza m.in., czy kierującemu wydano uprawnienia do kierowania danego rodzaju pojazdem bezterminowo, czy też są to uprawnienia, które wygasają po upływie terminu wskazanego w tym dokumencie. Tak ten przepis rozumie zarówno Sąd I instancji, jak i Naczelny Sąd Administracyjny. Natomiast twierdzenie, że "wpisanie daty w pozycji 11 dokumentu prawa jazdy nie powoduje ograniczenia datą ważności bezterminowych uprawnień do kierowania pojazdami" jest sprzeczne zarówno z regułami wykładni prawa, jak zasadami zdrowego rozsądku. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że ten wpis nie powoduje ograniczenia w czasie bezterminowych uprawnień do kierowania danym pojazdem, ale wpis ten nakazuje kontrolującemu przyjąć (art. 76 k.p.a.), że kierujący pojazdem ma uprawnienia ograniczone terminem.

Niedz., 23 Kw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka