Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozstrzygnięcie o zwrocie opłaty za wydanie kart pojazdów

Rozstrzygnięcie o zwrocie opłaty za wydanie kart pojazdów fotolia.pl

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, bezprzedmiotowe jest prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie, która nie podlega załatwieniu w formie decyzji administracyjnej lecz w formie czynności lub innego aktu (wyrok z dnia 25 stycznia 2017 r., sygn. akt: II SA/Po 890/16). Sąd w Poznaniu kontrolował decyzję SKO uchylająca decyzję Starosty i umarzającą w całości postępowanie w sprawie zwrotu nadpłaty za wydanie kart pojazdów.

WSA wskazał, że opłata za wydanie karty pojazdu ma charakter administracyjnoprawny. Skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu jest sprawą administracyjną, którą organ załatwia w drodze aktu lub czynności, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Obowiązek uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu powstaje w toku indywidualnej sprawy administracyjnej o rejestrację pojazdu i o jego istnieniu rozstrzyga organ w toku jej załatwiania. Ma on charakter obowiązku administracyjnego, który wynika z przepisów prawa, a organ jest uprawniony do orzekania w przedmiocie tego obowiązku, przy czym nie ma podstawy do rozstrzygania o tym w drodze decyzji administracyjnej, gdyż ustawa Prawo o ruchu drogowym w ogóle nie reguluje spraw dotyczących zwrotu uiszczonych opłat, a z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie można wyprowadzić zasady, że każde żądanie skierowane do organu wymaga rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej. Do uiszczania opłaty nie mają zastosowania przepisy ustawy o opłacie skarbowej ani ustawy - Ordynacja podatkowa, opłata ta nie ma bowiem charakteru podatkowego.

Pt., 17 Mrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka