Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych fotolia.pl

27 czerwca br. odbyła się konferencja prasowa poświęcona Karcie Praw Ofiar Wypadków Drogowych. Wzięli w niej udział Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości, gen. Andrzej Matejuk, komendant główny policji oraz Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Karta jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Sprawiedliwości, MSWiA oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń i zawiera informacje niezbędne ofiarom wypadków drogowych m.in. obowiązki służb, które jako pierwsze przybywają na miejsce zdarzenia. Będą ją rozdawali m.in. policjanci.

- Jednym z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości są działania na rzecz ofiar przestępstw. Pokrzywdzeni to grupa, do której staramy się odnosić z dużą troską, systematycznie krok po kroku badamy ich potrzeby, by móc jak najpełniej je zaspokoić – powiedział dzisiaj Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. - W ubiegłym roku zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie nowego rodzaju przedsięwzięcia – dotarcia z krótką, prostą, przejrzystą informacją o prawach i możliwościach z jakich mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem – dodał Minister.

W trakcie konferencji, na której zaprezentowano Kartę Praw Ofiar Wypadków Drogowych, poza Ministrem Sprawiedliwości, udział wzięli m.in. gen. insp. Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji, Jan Grzegorz Prądzyński - Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Andrzej Maciążek – wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Piotr Kluz.

Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło próbę wyłonienia pewnych grup pokrzywdzonych w celu określenia, jakiego rodzaju działania spowodują, że pomoc, jakiej niewątpliwie potrzebują od państwa, będzie bardziej efektywna.

- Grupą pokrzywdzonych, którą wyodrębniliśmy jako pierwszą, są ofiary wypadków drogowych. Znając specyfikę tych wypadków, wiedząc, że przy ich likwidacji uczestniczą służby podległe różnym resortom, liczyliśmy się z potrzebą włączenia do naszej inicjatywy innych podmiotów, w tym innych urzędów centralnych – powiedział Minister Sprawiedliwości.

Do współpracy zostali zaproszeni przedstawiciele działającej przy Ministrze Sprawiedliwości Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji oraz Fundacji św. Krzysztofa we Wrocławiu - organizacji pozarządowej, działającej na rzecz ofiar wypadków drogowych. Wszystkie wymienione organizacje i instytucje na co dzień spotykają się z problematyką wypadków drogowych i - poza pomocą pokrzywdzonym - dążą do ograniczenia zarówno liczby wypadków, jak i ofiar.

W styczniu br. do prac włączyli się również przedstawicie Polskiej Izby Ubezpieczeń - organizacji samorządowej, reprezentującej wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce, która podejmuje działania mające na celu m.in. podniesienie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa. Jest oczywiste, że praktycznie każdy zakład ubezpieczeń prowadząc bieżąca działalność ma do czynienia z uczestnikami wypadków drogowych.

Analizując sytuację ofiar wypadków drogowych wymieniony zespół doszedł do wniosku, że potrzebują one przede wszystkim zwięzłej informacji o uprawnieniach, jakie im przysługują w związku z wypadkiem. W związku z tym zostały zebrane informacje o działaniach, do jakich są zobowiązane poszczególne resorty oraz zakłady ubezpieczeń wobec pokrzywdzonych w wyniku wypadków komunikacyjnych, a następnie wyprowadzone z nich uprawnienia osób, do których skierowana jest pomoc.

Kolejnym krokiem było przedstawienie tych uprawnień w najbardziej przystępny sposób, a następnie wybranie optymalnego sposobu dotarcia do zainteresowanych.

- Efektem tych prac jest opracowana w maju tego roku Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych, którą dzisiaj prezentujemy. Druk Karty sfinansowała Polska Izba Ubezpieczeń. W dokumencie zwięźle wymieniono uprawnienia, jakie przysługują pokrzywdzonym w wypadkach drogowych oraz wskazano, w jaki sposób są realizowane. Dokument został opracowany w taki sposób, by ofiara wypadku wiedziała krok po kroku, co robić i czego może oczekiwać od poszczególnych służb – tłumaczył Minister Krzysztof Kwiatkowski. - Liczymy, że dzięki usystematyzowaniu i uporządkowaniu informacji pokrzywdzeni szybciej znajdą pomoc w pokonaniu kryzysowej sytuacji spowodowanej wypadkiem - dodał.

Dystrybucja Karty odbędzie się – między innymi – poprzez jej opublikowanie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) oraz na stronie www.pokrzywdzeni gov.pl.

Ministerstwo Sprawiedliwości zwracało się do innych państw europejskich z prośbą o przekazanie swoich doświadczeń w zakresie niesienia pomocy ofiarom wypadków drogowych. Jak się okazało, opracowanie Karty Praw Ofiar Wypadków Drogowych było działaniem pionierskim, ponieważ podobnego rodzaju dokumentu nie opracowano w żadnym kraju europejskim. Niektóre państwa jeśli zdecydowały się na pewne pogrupowane informacji przeznaczonych dla ofiar wypadków drogowych, zamieściły je bądź w kodeksach karnych, bądź w obszernych, swoistych przewodnikach.

- Kolejnym krokiem, jaki zamierzamy podjąć wobec pokrzywdzonych w wypadkach, będzie opracowanie dla poszczególnych służb standardów postępowania z ofiarami wypadków drogowych – zapowiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski - Oddajemy dzisiaj Kartę Praw Ofiary Wypadku Drogowego licząc na to, że stanie się ona realną pomocą w tej trudnej sytuacji w jakiej co roku znajdują się dziesiątki tysięcy osób. Dołożyliśmy starań, aby Karta ta została wydana przed wakacjami, które z jednej strony są czasem odpoczynku i relaksu, ale z drugiej – wzmożonego ruchu drogowego i niestety, zwiększonej liczby zdarzeń drogowych - dodał.

Z pełną treścią Karty można zapoznać się tutaj

Źródło: ms.gov.pl

Śr., 29 Czrw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka