Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kto nie będzie mógł być instruktorem nauki jazdy?

Kto nie będzie mógł być instruktorem nauki jazdy? fotolia.pl

W porównaniu od obecnie obowiązujących przepisów, ustawodawca w ustawie o kierujących pojazdami znacząco poszerzył katalog czynów karalnych, za skazanie których dana osoba nie będzie mogła być instruktorem nauki jazdy. Zgodnie z tym katalogiem instruktorem będzie mogła być osoba, która m.in. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
  Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji wymienione są w rozdziale XXI kodeksu karnego, należą do nich m.in.: sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powodujące nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 kodeksu,  prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, dopuszczenie do ruchu pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu w stanie w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub dopuszczenie do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego lub osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień.
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.
  Przestępstwa tego typu porozrzucane są po różnych rozdziałach kodeksu karnego jak i ustaw szczególnych.  Na to czy dane przestępstwo jest popełniane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wprost wskazuje brzmienie przepisu opisującego przestępstwo.
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
  Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów wymienia rozdział XXXIV kodeksu karnego. Należą do nich m.in.: podrabianie lub przerabianie dokumentu w celu użycia za autentyczny, wystawienie dokumentu poświadczającego nieprawdę, okoliczności mającej znaczenie Prawne, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu,  niszczenie, uszkadzanie, czynienie bezużytecznym, ukrywanie lub usuwanie dokumentu, którym nie ma się prawa wyłącznie rozporządzać.
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka.
  Prowadzenie pojazdy w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka nie jest przestępstwem a wykroczeniem opisanym w rozdziale XI kodeksu wykroczeń.
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu.
  Przestępstwa przeciwko zdrowi i życiu wskazane są w rozdziale XIX kodeksu karnego. Należą do nich w szczególności zabójstwo, namawianie do samobójstwa, udzielenie kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowi, spowodowanie rozstroju zdrowia, udział w bójce lub pobiciu czy nie udzielenie pomocy. 
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
  Katalog przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności został wskazany w rozdziale XXV kodeksu karnego, należą do nich w szczególności: przestępstwo zgwałcenia, pedofilii, kazirodztwa, pornografii dziecięcej.

Nie ma znaczenia, czy dana popełniła wyżej wymienione przestępstwa umyślnie czy nieumyślnie oraz to czy sąd zastosował wobec niej odstąpienie od wymierzenia kary.

Śr., 18 Mj. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel