Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jaki transport w roku 2020?

Jaki transport w roku 2020? fotolia.pl

Stojąc w korkach na dziurawych drogach, czekając na pociąg, który nigdy nie przyjedzie, czy też patrząc na nieczynną od lat śluzę możemy odnieść wrażenie, że nikt w naszym kraju nie panuje nad systemem transportu. Nic bardziej błędnego – w ramach pakietu 9 średniookresowych strategii rozwoju Ministerstwo Infrastruktury przedłożyło właśnie projekt Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020.

Zaproponowaną w SRT misją jest tworzenie w Polsce, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, optymalnych warunków dla przewozu osób i rzeczy, sprzyjających podniesieniu konkurencyjności gospodarczej kraju i poprawie jakości życia obywateli.

Zakreślona wizja systemu transportowego w roku 2020 wygląda następująco:

„W drugiej dekadzie XXI wieku poprawi się jakość systemu transportowego w Polsce, co pozwoli na sprawne i bezpieczne przemieszczanie się ludzi, ułatwi im dostęp do pracy, usług i turystyki. Poprawa dostępności transportowej stworzy warunki pozwalające na dalszy rozwój gospodarczy Polski. Nastąpi optymalne wykorzystanie każdego środka transportu w ramach zintegrowanego systemu transportowego.

W ramach wizji SRT, przyszły polski transport będzie systemem spełniającym wymogi zrównoważonego rozwoju, a więc gwarantującym:

 • racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych (tak by nie redukować zdolności przyrody do regeneracji), 
 •  zwiększanie sprawności technologicznej wytwarzania dóbr i usług, 
 • poprawę efektywności ekonomicznej produkcji i dystrybucji (eliminacja marnotrawstwa, obniżka kosztów), 
 • zapewnianie poziomu sprawiedliwości społecznej (bardziej wyrównany, dzięki transportowi dostęp różnych grup społecznych do dóbr i usług), 
 • tworzenie ładu przestrzennego (ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość).

Polski transport będzie sektorem nowoczesnym, na co składać się będą takie jego cechy i elementy, jak:

 • alternatywne środki napędu i korzystanie w znacznym stopniu z odnawialnych źródeł energii,
 • infrastruktura nowej generacji wyposażona w węzły integrujące procesy, 
 • eksploatacja środków transportu szeroko oparta na nowych materiałach i technologiach, 
 • powszechne zastosowanie inteligentnych systemów sterowania i zarządzania, 
 • wysoka elastyczność i zdolność adaptacyjna operatorów transportu i logistyki, 
 • zmniejszona uciążliwość sektora dla środowiska.

Przestrzenne przepływy dóbr i osób będą optymalizowane dzięki współdziałaniu działalności transportowej i logistycznej. Zadaniem logistyki będzie uruchamianie procesów i wdrażanie rozwiązań prowadzących do obniżania transportochłonności polskiej gospodarki. Branże transportowe będą wykonywać swe zadania zarówno pod wpływem impulsów rynkowych, jak i realizowanych strategii logistycznych sektorów czy regionów.

Przyjazny dla społeczeństwa i biznesu system transportowy będzie sprzyjał procesom rozwojowym i innowacyjnym. Opierając się na nowoczesnych technologiach, będzie jednocześnie tworzył znaczący rynek pracy, obejmujący branże transportowe, spedycyjne i logistyczne. Decyzje rozwojowe będą podejmowane na zasadzie subsydiarności, w ramach której szerokie pole kompetencyjne będą miały jednostki samorządu terytorialnego oraz małe i średnie przedsiębiorstwa”.

W następnym numerze dodatku przedstawimy przewidziany w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku system celów.

Śr., 11 Mj. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski