Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja rozporządzenia o stopniach awansu zawodowego nauczycieli

Nowelizacja rozporządzenia o stopniach awansu zawodowego nauczycieli fotolia.pl

Od 28 grudnia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, opublikowane 13 grudnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw nr 235, poz. 1543.

Najważniejszym elementem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 oraz z 2007 r. nr 214, poz. 1580) jest zmiana § 10 ust. 1. Została ona dokonana w celu stworzenia warunków, które mogą ułatwić pozyskiwanie ekspertów do komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

 

W nowym brzmieniu § 10 ust. 1 rozporządzenia skreślono wymaganie, aby ekspert był zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans. Wynika z tego, że żaden z ekspertów nie będzie musiał być zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju co nauczyciel, ubiegający się o awans, natomiast powinien spełniać pozostałe wymagania.

Zmiana ta pozwoli organom powołującym komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne wykorzystywać w szerszym zakresie listę ekspertów, prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Nie ograniczy ona jednak możliwości powoływania do komisji ekspertów posiadających określone przepisami prawa kwalifikacje, którzy jednocześnie są zatrudnieni w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans.

W § 2 rozporządzenia zawarto przepis przejściowy, w myśl którego do postępowań wszczętych na podstawie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.

Inf. własna

Czw., 6 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun