Wynagrodzenie nauczycieli

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 17 września 2010 r. sygn. IV SA/Wr 257/10

Doprecyzowując szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe Rada nie posiadała kompetencji do wskazywania, za jaką liczbę godzin ponadwymiarowych przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie. Prawdą jest, że w indywidualnych przypadkach, z przyczyn nieprzewidzianych w dacie podejmowania zaskarżonej uchwały, może się bowiem okazać, że nauczyciel przepracował większą liczbę godzin ponadwymiarowych niż przydzielone w planie organizacyjnym.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Czw., 2 Gr. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: