Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zwiększony limit wydatków na wychowanie przedszkolne w 2021 r.

Zwiększony limit wydatków na wychowanie przedszkolne w 2021 r. fotolia.pl

W projekcie ustawy okołobudżetowej na rok 2021 przyjęto rozwiązanie, które ma na celu zwiększenie limitów maksymalnych wydatków planowanych do poniesienia w 2021 r.  z budżetu państwa z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat (art. 57 projektu).

Zgodnie z art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn liczby uczniów w wieku do lat 5 objętych wychowaniem przedszkolnym, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego, oraz kwoty rocznej dotacji na dziecko (w roku 2021 –1 471 zł).

W ustawie o finansowaniu zadań oświatowych w art. 110 określono maksymalny limit wydatków w zakresie dotacji w roku 2021 na poziomie 1 mld 534 mln zł.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, prognozy opracowane na podstawie najnowszych danych ze zmodernizowanego systemu informacji oświatowej oraz danych demograficznych z GUS pokazują, że liczba uczniów w wieku do lat 5 objętych wychowaniem przedszkolnym według stanu na dzień 30 września 2020 roku wyniesie 1 076 378 i będzie większa niż zakładano przy kształtowaniu poziomu maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.

Iloczyn liczby dzieci i kwoty rocznej na dziecko w 2021 r. spowoduje ustalenie wysokości wydatków na poziomie wyższym niż ten określony w art. 110 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w związku z powyższym za konieczne uznano uwzględnienie w projekcie ustawy regulacji umożliwiającej zwiększenie w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 wysokości rezerwy celowej przeznaczonej na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego o 50 mln zł, tj. do wysokości 1 mld 584 mln zł.

28 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (tzw. ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez Ministra Finansów.

Czw., 1 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka