Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Od 1 października studenci wracają na uczelnie

Od 1 października studenci wracają na uczelnie fotolia.pl

Jak przeczytać możemy na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Przed nami nowy rok akademicki. Zależy nam na stworzeniu warunków bezpiecznego powrotu studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników administracyjnych na uczelnie. W obecnej sytuacji epidemiologicznej należy zachować szczególną ostrożność i pamiętać o wymogach sanitarno-epidemiologicznych. Bezpieczeństwo i jakość nauczania stawiamy na pierwszym miejscu”.

Ministerstwo nie przewiduje wydania rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni od 1 października 2020 r. (dotychczasowe rozporządzenie obowiązujące od 25 maja traci moc 30 września).

MNiSW przygotowało rekomendacje, które mogą być podstawą do tworzenia wewnętrznych procedur uczelni.

Uczelnie powinny dokonać przeglądu przepisów regulujących zasady organizacji oraz bezpieczeństwa kształcenia i pracy w uczelni. Przepisy powinny umożliwiać posiedzenia oraz podejmowanie uchwał za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez gremia wewnętrzne:

  • kolegia elektorów uczelni publicznych,
  • organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów,
  • komisje stypendialne,
  • komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach,
  • rzeczników i komisje dyscyplinarne,
  • komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni.

Organy uczelni określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym organy nadające stopnie naukowe, mają prawo do podejmowania rozstrzygnięć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jest to możliwe dzięki nowelizacji przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uczelnie prowadzące kształcenie doktorantów powinny zweryfikować programy kształcenia doktorantów i wprowadzić w nich ewentualne zmiany. Istotne jest uwzględnienie możliwości prowadzenia zajęć dla doktorantów w trybie online.

Uczelnie powinny rozstrzygnąć, czy w regulaminie pracy wprowadzą możliwość kierowania pracowników na pracę zdalną. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło prace nad zmianą przepisów, która umożliwi uczelniom realizację zajęć, gdy podejmą decyzje o prowadzeniu części kształcenia na odległość. Zmiana przepisów umożliwi:

  • prowadzenie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęć na studiach na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów,
  • niewliczanie liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych na odległość (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) do maksymalnej liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonej w rozporządzeniu w sprawie studiów.

Źródło: MNiSW

Śr., 16 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska