Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły, a niektóre nigdy do nie niej nie pójdą…

Nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły, a niektóre nigdy do nie niej nie pójdą… fotolia.pl

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Tymczasem dziś do szkoły nie poszło i w następnych dniach nie pójdzie około 260 milionów dzieci. Brak edukacji to szereg strat dla całych społeczności.

  • Jedno na 5 dzieci na całym świecie nie chodzi do szkoły.
  • Około 90% niepełnosprawnych dzieci w krajach rozwijających się nie chodzi do szkoły.
  • Dzieci uchodźców pięć razy częściej nie chodzą do szkoły niż ich rówieśnicy niebędący uchodźcami.
  • 25 milionów dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) NIGDY nie uczęszczało do szkoły i prawdopodobnie nie będzie do niej chodzić, jeśli obecne tendencje się utrzymają.

Dlaczego dzieci nie chodzą do szkoły?

Z wielu przyczyn, m.in. z powodu ubóstwa, dyskryminacji, braku warunków i obowiązku edukacyjnego, konfliktu, wysiedlenia lub niepełnosprawności. Można wyróżnić cztery podstawowe kategorie. Po pierwsze – czynniki zewnętrzne. Niedofinansowane lub niedostosowane do okoliczności systemy edukacyjne nie docierają do najbardziej zmarginalizowanych dzieci. Dziewczęta rzadziej uczęszczają do szkoły, gdy placówki nie zaspokajają ich podstawowych potrzeb w zakresie higieny, poczucia godności i bezpieczeństwa. Znacznie bardziej narażone na znalezienie się poza systemem edukacji są dzieci mieszkające na wsi, żyjące w ubóstwie i niepełnosprawne. Konflikty i inne sytuacje kryzysowe przyczyniają się do migracji rodzin i zakłócają oraz przerywają proces edukacji, szkodliwie wpływając na dostęp do edukacji obecnie dla ponad 30 milionów dzieci. Druga kategoria przyczyn wyłączenia dzieci z edukacji to okoliczności rodzinne. Są to np. ubóstwo i brak wykształcenia rodziców, którzy w konsekwencji mogą decydować o nadaniu priorytetu pracy, opiece nad dziećmi, obowiązkom domowym czy też wczesnym małżeństwom (szczególnie w przypadku dziewczynek) kosztem uczęszczania do szkoły. Trzecia przyczyna nieuczęszczania dzieci do szkoły to dyskryminacja: bariery związane z normami kulturowymi, płcią, pochodzeniem etnicznym, statusem prawnym czy niepełnosprawnością.

Dramatyczne skutki braku edukacji

Dziecko, które nie uczęszcza do szkoły, jest bardziej narażone na styczność z handlarzami ludźmi, rekrutację przez bojówki, jak również na wczesne małżeństwa, nastoletnie ciąże i dziecięcą pracę. Obecnie 41 000 dziewcząt wychodzi za mąż przed osiągnięciem 18. roku życia. 15 000 dzieci umiera z przyczyn, którym w większości przypadków można było zapobiec. W ostatnich latach ponad miliard ludzi musi żyć za mniej niż 1,25 dolara. Ostatecznie brak edukacji prowadzi to do tego, że więcej młodych dziewcząt wyjdzie za mąż, dzieci będą skazane na śmierć w niemowlęctwie i cykl ubóstwa zostanie utrwalony.

Co daje szkoła i edukacja

Kształcenie dzieci zmienia życie zarówno ich samych, jak również ich rodziny oraz całych społeczności. Dla dziewcząt korzyści są szczególnie duże: gdyby wszystkie kobiety ukończyły szkołę średnią, byłoby 49% mniej śmierci dzieci 64% mniej przedwczesnych małżeństw i 59% mniej dziewczynek w ciąży, a dziewczyny i kobiety zarabiałyby do 45% więcej niż obecnie kobiety bez wykształcenia. Na całym świecie liczba dzieci nie uczęszczających do szkoły spadła o prawie połowę od 2000 r., ale od 2012 r. postęp ten uległ spowolnieniu i nie odnotowano prawie żadnej poprawy. Konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia każdemu dziecku i nastolatkowi możliwości uczęszczania do szkoły i ukończenia edukacji.

Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w kampanii „Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole” i do podpisania się pod petycją do światowych przywódców o umożliwienie dzieciom i nastolatkom odpowiedniej edukacji.

Chcemy rozszerzyć zmieniającą życie moc edukacji na dzieci znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji – dzieci w strefach konfliktu, dzieci z odległych obszarów, dzieci żyjące w skrajnym ubóstwie oraz dzieci, które są dyskryminowane ze względu na płeć, niepełnosprawność lub pochodzenie etniczne. Brak ukończonej edukacji podstawowej i średniej przyczynia się do utrwalenia nierówności i ubóstwa, uniemożliwia realizację ich potencjału. Nie czekajmy na kolejny dzień, aby podjąć działania! Zachęcamy do włączenia się w poprawę losu dzieci na całym świecie – podpisania petycji. Zapraszamy też do włączenia się w inne nasze inicjatywy charytatywne na rzecz najmłodszych. Intensywnie wspieramy najuboższe i nieuprzywilejowane dzieci z najbiedniejszych rejonów świata, m.in. finansując edukację osieroconych dzieci w Kenii oraz zapewniając wykształcenie dzieciom-albinosom w Tanzanii – zachęca Piotr Nowacki, prezes Fundacji ADRA Polska.

Kampania Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole. jest globalną inicjatywą, która ma na celu sprawienie, by każde dziecko, w każdym miejscu, miało możliwość uczęszczać do szkoły i ukończyć edukację – tak, aby móc realizować swój potencjał.

Więcej o kampanii i zagadnieniach przez nią poruszanych: www.adra.pl/w-szkole


Fundacja ADRA Polska – powstała w 2009 dobroczynna organizacja pożytku publicznego. Jest polskim oddziałem międzynarodowej Fundacji ADRA, działającej obecnie w 118 krajach. Jej celem jest pomoc ludziom w potrzebie, w kierunku ich usamodzielnienia się, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami. W 2019 roku w ramach 13 projektów Fundacja ADRA Polska dotarła z pomocą m.in. w Tanzanii, Kenii, Ukrainie, Gruzji i Polsce do 3 282 osób, w dużej części osieroconych i dotkniętych ubóstwem dzieci.

Źródło: mp

Wt., 8 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska