Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Centrum wiedzy o dostępności

Centrum wiedzy o dostępności fotolia.pl

Już pod koniec sierpnia br. uczelnie publiczne i niepubliczne będą mogły startować w konkursie „Centrum wiedzy o dostępności” dotyczącym utworzenia i wsparcia funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. Uczelnia musi być również wiodąca we wdrażaniu idei dostępności.

Konkurs obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania jednego centrum wiedzy o dostępności w ramach wyłącznie jednego wybranego obszaru z niżej wskazanych:  Architektura, urbanistyka i budownictwo, Transport i mobilność, Cyfryzacja i komunikacja,  Design i przedmioty codziennego użytku, Zdrowie.

W ramach projektu przewidziana jest obligatoryjnie realizacja wszystkich poniższych działań:

  • wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum wiedzy  o dostępności;
  • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego;
  • prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla podmiotów zewnętrznych  w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego;
  • wsparcie uczelni – będących Wnioskodawcą i Partnerem projektowym – w przygotowaniu do prowadzenia kształcenia oraz w realizacji działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich  i zagranicznych;
  • upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego;
  • podnoszenie kompetencji kadry uczelni – będących Wnioskodawcą i Partnerem projektowym – w zakresie zasad projektowania uniwersalnego. 

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Śr., 22 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba