Ruszył nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace naukowe w 2020 roku

Ruszył nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace naukowe w 2020 roku fotolia.pl

Rozpoczął się nabór do 48. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Wnioski można składać do 30 września.

Odbywający się co roku konkurs jest przeznaczony dla studentów posiadających polskie obywatelstwo lub cudzoziemców, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach objętych Konkursem o Nagrodę Ministra. Do konkursu można zgłaszać:

 • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • publikacje, w postaci wydawnictw zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji – według wzoru w zależności od kategorii, stanowiącego załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do Zarządzenia Ministra Rozwoju z 8 lipca 2020 r., dostępnego w postaci formularza poniżej lub bezpośrednio w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji.

Konkurs podzielony jest na kilka kategorii: prace inżynierskie (maksymalnie 8 nagród w formie statuetek), prace magisterskie (maksymalnie 12 nagród w formie statuetek), rozprawy doktorskie (maksymalnie 8 nagród w formie statuetek), krajowe publikacje (maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek).

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

 • za prace dyplomowe - rektorzy, senaty lub inne organy uczelni wskazane w statucie uczelni uprawnione do nadawania stopni naukowych lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie - rektorzy, senaty lub organy uczelni uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje - wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów w okresie, którego dotyczy wniosek.

Do wniosków dotyczących poszczególnych prac należy dołączyć odpowiednie dokumenty:

Nagrody za prace dyplomowe:

 • recenzję pracy wystawianą przez recenzenta pracy lub promotora pracy,
 • egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym bądź kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,
 • egzemplarz pracy w wersji elektronicznej;

Nagrody za rozprawy doktorskie:

 • co najmniej dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora podpisanego przez organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego nadania;
 • egzemplarz rozprawy w wersji papierowej i elektronicznej;

Nagrody za publikacje:

 • co najmniej dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
 • egzemplarz publikacji w postaci papierowej.

Wnioski z załącznikami należy przesłać do 30 września na adres Ministerstwa Rozwoju. 

Źródło: MR

Czw., 16 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska