Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020 zdalnie

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020 zdalnie fotolia.pl

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia corocznie organizuje konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”. W tym roku wystąpiła sytuacja nadzwyczajna. Pandemia koronawirusa jeżeli nie uniemożliwiła, to poważnie utrudniła przeprowadzenie spotkań młodzieży z Polski i Rosji. Dlatego Centrum ogłosiło konkurs na zdalną wymianę młodzieży z wykorzystaniem współczesnych technologii komunikacji.

Będzie to wstęp do pełnowymiarowej wymiany w najbliższej przyszłości, możliwość poznania się zdalnego, nim to nastąpi w „realu”. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wspiera i finansuje projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych.

Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum jest młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych  oraz szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej. Dotacje Centrum mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju.

Jeden projekt polega na zorganizowaniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co najmniej czterech spotkań uczniów lub studentów w liczbie od dziesięciu do dwudziestu (nie wliczając opiekunów) z każdego kraju partnerskiego. Podczas tych spotkań należy zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczniowie lub studenci mogą swobodnie się ze sobą kontaktować. Podczas projektu młodzież  realizuje program przedsięwzięcia określony przez jeden z wybranych tematów przewodnich.

Proponowane tematy wymiany zdalnej w 2020 roku:

 1. „Przestać czytać książki to przestać myśleć”. Czego nas uczą polscy i rosyjscy literaccy nobliści;
 2. Nasza planeta, nasze miejsce, nasza odpowiedzialność. Jak młodzież w Polsce i Rosji może dbać o przyszłość Ziemi;
 3. „Granice mojego języka są granicą mojego świata” – Ludwig Wittgenstein. Jak uczyć języka obcego i co daje nam jego znajomość we współczesnym świecie;
 4. Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka. Miejsce muzyki w naszym życiu;
 5. Czy własna przedsiębiorczość stanowi atrakcyjny wybór kariery dla młodzieży w Polsce i Rosji?
 6. Temat dowolny,  zaproponowany przez wnioskodawcę.

Środki finansowe z dotacji celowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów:

 • wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, w tym wynagrodzenie koordynatora przedsięwzięcia;
 • koszt podróży;
 • koszt zakwaterowania i wyżywienia;
 • koszt wynajmu pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
 • koszt tłumaczenia;
 • koszt druku i publikacji. udokumentowania przebiegu i rezultatów przedsięwzięcia;
 • biletów wstępu do instytucji kultury;
 • transportu lokalnego;
 • wynagrodzenie księgowego;
 • koszt materiałów biurowych;
 • koszt usług pocztowych;
 • koszt usług kserograficznych;
 • koszty obsługi przedsięwzięcia, w tym koszty administracyjne, oraz inne koszty pokrywane ze środków finansowych z dotacji celowej Centrum nie mogą stanowić więcej niż 10% całości kwoty tej dotacji. 90% dotacji Centrum musi zostać przeznaczone na koszty merytoryczne.

Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowania przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Wnioski ocenia pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Centrum. W ciągu 30 dni od zakończenia naboru wniosków Komisja przedstawia ocenę wniosku, proponuje udzielenie dofinansowania i jego wysokość bądź odmawia jego udzielenia. Po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez Komisję Konkursową Dyrektor Centrum udziela dofinansowania w wysokości zaproponowanej przez Komisję albo odmawia udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. 

Termin składania wniosków upływa do 31 lipca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Centrum.

Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 31 października 2020 r.

Źródło: www.cprdip.pl

Śr., 15 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś