Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nacisk na wykorzystanie metod kształcenia na odległość jednym z kierunków polityki oświatowej

Nacisk na wykorzystanie metod kształcenia na odległość jednym z kierunków polityki oświatowej fotolia.pl

Jedną z kompetencji Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z art 60 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe jest ustalanie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego.

W związku z powyższym 3 lipca br. na stronie minister Dariusz Piontkowski podpisał dokument określający podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Lektura niniejszego dokumentu prowadzi do wniosku, że bardzo wpływ na jego powstanie miały wydarzenia związane z koniecznością zorganizowania nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jednym z punktów polityki jest bowiem postawienie nacisku na wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość, a także bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Ponadto w dokumencie wskazuje się na:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
  4. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Dodatkowo minister określił także zadania dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, ewaluacji oraz monitorowania.

Z całością dokumentu można zapoznać się tutaj. 

Pt., 10 Lp. 2020 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka