Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dotacja oświatowa w okresie ferii letnich

Dotacja oświatowa w okresie ferii letnich fotolia.pl

Nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 25 marca br. (weszła w życie 29 czerwca br.) dokonano zmian w §10 dotyczącym ustalania dotacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Na skutek wprowadzonych zmian w okresie letnim obowiązują następujące zasady (par. 10 rozporządzenia):

1. do ustalania dotacji za okres od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca sierpnia 2020 r. nie stosuje się przepisów art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie dotyczącym uzależnienia otrzymania dotacji na ucznia od jego uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz art. 26 ust. 3 i art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

1a. dotacja, o której mowa powyżej przysługuje na każdego ucznia, który w lutym 2020 r. spełnił warunek, o którym mowa odpowiednio w art. 26 ust. 2 lub art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

1b. do ustalania dotacji za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do końca sierpnia 2020 r. nie stosuje się przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (zapis dodany przez nowelizację z 25 czerwca br.)

2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do końca miesiąca września 2020 r., nie stosuje się przepisu art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

3. do ustalania dotacji w części za okres od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym zakończy się czasowe ograniczenie funkcjonowania placówki, nie stosuje się przepisu art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

4. dotacja dla niepublicznego domu wczasów dziecięcych, w części za okres, o którym mowa w ust. 3, jest równa iloczynowi liczby dni w tym okresie, liczby wychowanków i kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na wychowanka domu wczasów dziecięcych w roku 2019 dla powiatu podzielonej przez liczbę 366.

5. przez liczbę wychowanków, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć sumę wychowanków z poszczególnych dni w roku 2019 podzieloną przez liczbę 365.

6. do kwoty części dotacji ustalonej zgodnie z ust. 4 stosuje się przepis art. 43 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

UWAGA!

Opisane powyżej ustępy 4-6 dotyczą niepublicznych domów wczasów dziecięcych i zasady te stosuje się jedynie do końca czerwca br. bowiem zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 3 czerwca br. czasowe ograniczenie funkcjonowanie domów wczasów dziecięcych zakończyło się 8 czerwca br.

Pt., 3 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka