Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Możliwość wznowienia przez szkoły zajęć w ramach programów operacyjnych - skuteczna interwencja ZPP

Możliwość wznowienia przez szkoły zajęć w ramach programów operacyjnych - skuteczna interwencja ZPP fotolia.pl

Do Związku Powiatów Polskich napływały w maju informacje od samorządów z terenu woj. małopolskiego dotyczące braku podstaw do wznowienia realizacji zajęć realizowanych w ramach projektów finansowanych z RPO a których realizacja została wstrzymana w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Na tej podstawie Związek skierował 2 czerwca br. pismo do Marszałka woj. małopolskiego Witolda Kozłowskiego z prośbą o ustosunkowanie się do tej kwestii. Jak wskazał ZPP w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i pomimo wprowadzenia nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizacja działań projektowych polegających w szczególności na organizacji kursów, staży, praktyk czy warsztatów – mających charakter stricte praktyczny – była niemożliwa.

Od połowy maja br. Minister Edukacji Narodowej rozpoczął stopniowe znoszenie ograniczeń w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, dopuszczając realizację niektórych form zajęć praktycznych przy zachowaniu ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z przepisów sanitarnych. Jednak działania projektowe nie były objęte dyspozycją tych przepisów.

Interwencja okazała się skuteczna, bowiem w nowelizacji rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 z 25 czerwca br. (weszła w życie 29 czerwca br.) wskazano, że czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a, polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe - zawieszenie nie dotyczy zaplanowanych do realizacji w okresie ferii letnich zajęć w ramach regionalnych programów operacyjnych lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej (par. 3 pkt 2 lit. f).

Tym samym dopuszczono od 29 czerwca br. możliwość realizacji zajęć w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica.

Pt., 3 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka