Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły 2020

Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły 2020 fotolia.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”.

Cel programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie. 

Beneficjentami programu są gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie w rozumieniu § 2 pkt 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Wsparcie można uzyskać na:

  1. Zakup nowych, elektrycznych autobusów szkolnych (w rozumieniu art. 2 pkt. 41a ustawy – prawo o ruchu drogowym).
  2. Przeszkolenie kierowców z obsługi nowych elektrycznych autobusów szkolnych.
  3. Wsparcie modernizacji lub budowy stacji ładowania umożliwiających ładowanie elektrycznych autobusów szkolnych u beneficjentów programu (możliwe tylko w formie pożyczki).

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 60 000 000 zł, w tym:

  • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 40 000 000 zł,
  • dla zwrotnych form dofinansowania– do 20 000 000 zł.

Terminy i sposób składania wniosków:

  • wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w terminie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.;
  • wnioski o dofinasowanie w formie pożyczki należy składać w terminie od 01.06.2020 r. do 31.07.2020 r.

Przygotowane wnioski osobne dla wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”.

Źródło: NFOŚiGW

Czw., 4 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś