Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Udostępnienie publikacji w formatach cyfrowych - zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

Udostępnienie publikacji w formatach cyfrowych - zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa fotolia.pl

Mając na uwadze konieczność zapewnienia za pośrednictwem Internetu, jak najszerszego dostępu do zbiorów bibliotecznych, stanowiących dobro narodowe oraz umożliwiających korzystanie z zasobów nauki i kultury, przygotowano nowelizację uchwały nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Projekt został przekazany do zaopiniowania przez Zespół Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Przewiduje on następujące zmiany:

  1. w Priorytecie 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych:
    • zmniejszenie wartości środków finansowych przewidzianych w Programie w roku 2020 o 13,5 mln zł,
    • zmniejszenie wkładu własnego Beneficjentów w roku 2020 o kwotę 3,347 mln zł;
  2. utworzenia nowego Priorytetu 4 – Udostępnienie publikacji w formatach cyfrowych:
    • wyznaczenie Biblioteki Narodowej na Operatora Priorytetu 4,
    • przekazanie na realizację zadań środków finansowych w wysokości 13,5 mln zł.

Środki w wysokości 13,5 mln zł przeznaczone na realizację zadań określonych w Priorytecie 4 zostaną przesunięte z oszczędności wygenerowanych w  2020 r. w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Priorytecie 3 - Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Jak wynika z uzasadnienia projektu, organy prowadzące szkoły i  biblioteki pedagogiczne w ramach Priorytetu 3 Programu złożyły wnioski na zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych opiewające na 16 mln 346 tys. 567 zł. Zatem niewykorzystana zostanie kwota 13 mln 653 tys. 433 zł.

Projektowana nowelizacja ma także wychodzić naprzeciw aktualnie obowiązującym regulacjom, m.in. w sprawie ogłoszenia stanu epidemii, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, które wprowadziły do odwołania zakaz prowadzenia działalności bibliotek, archiwów, muzeów, oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Jednocześnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nałożyło na dyrektorów jednostek systemu oświaty obowiązek organizacji realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

Skutkiem wejścia w życie powyższych regulacji jest przeniesienie dużej części działań związanych z kształceniem i dostępem do zbiorów bibliotecznych do przestrzeni wirtualnej. Dlatego też zdecydowano się na dokonanie opisywanych zmian w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Sob., 30 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka