Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konkurs ofert: „Małopolska na sportowo” - II nabór

Konkurs ofert: „Małopolska na sportowo” - II nabór fotolia.pl

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2020 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej - pn. "Małopolska na sportowo" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny oferty złożonych w ramach tego konkursu, którego m.in. zasady, rodzaje, zakres i formy realizacji określa Regulamin Konkursu. Łączny budżet 2,665 mln PLN.

W ramach Konkursu dofinansowane będą w szczególności zadania z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej, polegające na:

  1. organizacji imprez/wydarzeń sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu;
  2. upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim lub osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej).

W ramach Konkursu nie będą zlecane zadania z zakresu szkoleń, treningów sportowych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem konkursu.

Kogo dotyczy?

Uprawnionymi do składania ofert są: organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie, oraz prowadzą działalność statutowa w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać, z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej - pn. "Małopolska na sportowo", za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki i Sportu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56, w godzinach 8.00 – 16.00, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego obowiązującymi w czasie pandemii: w tym celu należy skontaktować się z Dziennikiem Podawczym poprzez specjalnie zamontowany domofon, znajdujący się na drzwiach wejściowych do budynku przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie (nowy budynek).”

Oferty należy składać do 15 lipca 2020 r.

O terminowym złożeniu wniosków decyduje data wpływu do Urzędu. W przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Więcej szczegółów na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Śr., 27 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś