Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Możliwość zmiany dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

Możliwość zmiany dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020 fotolia.pl

W roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki na rok szkolny 2019/2020, mogą być zmienione przez dyrektora szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Powyżej przywołana regulacja została wprowadzona nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 29 kwietnia br.

Jak wskazano, dni wolne mogą zostać przeznaczone na dni, w których w szkole lub placówce odbywa się, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, odpowiednio:

  1. egzamin ósmoklasisty;
  2. egzamin gimnazjalny;
  3. egzamin maturalny;
  4. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
  5. egzamin zawodowy.

W przypadku jeżeli dyrektor szkoły lub placówki dokona zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o zmienionych w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jak wynika z nowelizacji łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki na rok szkolny 2019/2020 nie ulega zmianie.

Pt., 1 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka