Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sytuacja pracowników administracji i obsługi a zawieszenie zajęć

Sytuacja pracowników administracji i obsługi a zawieszenie zajęć fotolia.pl

Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach nie pozostaje także bez wpływu na pracę innych osób zatrudnionych w tych podmiotach.

Mowa tutaj o pracownikach administracji i obsługi szkolnej. Co do zasady zawieszenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nie wpływa bezpośrednio na pracę wykonywaną przez tych pracowników i nie zwalnia ich automatycznie z obowiązku świadczenia pracy.

O organizacji ich pracy decyduje dyrektor szkoły, który może na podstawie art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych polecić pracownikowi na czas oznaczony wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Decyzje taką dyrektor może podjąć o ile charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala.

Natomiast jeżeli z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – w tym przypadku szkoły, w określonym czasie pracownik administracji lub obsługi nie będzie świadczyć pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Wówczas zastosowanie znajdą przepisy art. 81 § 1 Kodeksu pracy zgodnie z którym pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pt., 20 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka