Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Organizacja szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego

Organizacja szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego fotolia.pl

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Projektowane rozporządzenie określa program szkolenia opracowany na podstawie doświadczeń pilotażowego projektu Ministra Obrony Narodowej Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM) realizowanego w szkołach w ramach innowacji pedagogicznych od 2017 r.

Przepisy projektowanego rozporządzenia określają minimalną liczbę zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach programu szkolenia realizowanego w oddziale przygotowania wojskowego. W załączniku do projektowanego rozporządzenia określono cele dydaktyczne, efekty szkolenia i treści szkolenia obejmujące realizację zajęć teoretycznych i praktycznych w następujących blokach tematycznych: szkolenie bojowe, szkolenie logistyczne, podstawy wychowania wojskowego oraz organizacja kształcenia i system naboru do służby wojskowej.

Ze względu na postulaty dyrektorów szkół, formułowane na podstawie kilkuletniej realizacji projektu CWKM, oprócz 180 godzin szkolenia zasadniczego, program szkolenia objął 50 godzin obozu szkoleniowego, przeprowadzanego w pierwszych trzech miesiącach roku szkolnego w klasie IV  liceum ogólnokształcącego i klasie V technikum. Koszty szkolenia zasadniczego będą uwzględnione w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej. Natomiast w pozostałym zakresie koszty realizacji programu szkolenia, w tym koszty obozu szkoleniowego, będzie ponosić organ prowadzący szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego, zgodnie ze swoim zobowiązaniem do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły, o którym mowa w art. 28a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Projekt rozporządzenia nakłada na szkołę obowiązek zapewnienia uczniom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć praktycznych (w tym obozu szkoleniowego) oraz dojazdu i powrotu z tych zajęć.

Ponadto załącznik do rozporządzenia zawierający program szkolenia szczegółowo wskazuje, za realizację których treści programu szkolenia odpowiada dyrektor szkoła, a za których dowódca jednostki wojskowej.

Projekt zakłada, iż maksymalna liczba uczniów w oddziale przygotowania wojskowego będzie wynosić 30, jednak w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły będzie mógł zwiększyć liczbę uczniów o dwóch.

W związku z organizacją zajęć praktycznych zaprojektowany został przepis wskazujący na konieczność zawarcia porozumienia doprecyzowującego szczegóły takie jak: sposób i miejsce realizacji zajęć.

Szczegółowe terminy i sposób realizacji poszczególnych zajęć będą stanowiły przedmiot ustaleń szkół z patronackimi jednostkami wojskowymi, wspierającymi proces szkolenia – w celu dostosowania ich realizacji do możliwości i specyfiki zarówno szkół, jak i patronackich jednostek wojskowych organizujących szkolenie.

Za realizację zajęć praktycznych realizowanych przez patronacką jednostkę wojskową będzie odpowiadał instruktor wskazany przez dowódcę patronackiej jednostki wojskowej spośród żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych lub instruktorów organizacji proobronnych.

Projekt będzie przedmiotem obrad najbliższego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Pt., 13 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka