Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy pozytywna opinia kuratora wystarczy, aby odwołać dyrektora szkoły?

Czy pozytywna opinia kuratora wystarczy, aby odwołać dyrektora szkoły? fotolia.pl

W sprawie rozpatrywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (23 stycznia 2020 r., II SA/Ol 1025/19) Sąd stwierdził, że doszło do istotnego naruszenia art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, gdyż stan faktyczny, który legł u podstaw zastosowania tego przepisu nie wyczerpuje jego dyspozycji.

Zgodnie z tym unormowaniem organ prowadzący szkołę może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.

Przepis ten nie formułuje w sposób literalny obligatoryjności wskazania powodów odwołania. Jednak istnienie takiego obowiązku wynika z wykładni celowościowej i systemowej wskazanego przepisu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych zwraca się uwagę na szczególnie doniosłe znaczenie uzasadnienia w przypadku aktów o charakterze uznaniowym, do których zalicza się przedmiotowe zarządzenie. Poza tym, ustalenie znaczenia użytego w tym przepisie pojęcia niedookreślonego, jakim jest zwrot "w przypadkach szczególnie uzasadnionych", nie może być dokonane w sposób abstrakcyjny, lecz powinno uwzględniać okoliczności faktyczne, w którym to pojęcie funkcjonuje.

Dlatego zarządzenie o odwołaniu dyrektora wymaga starannego i wyczerpującego uzasadnienia stanowiska zajętego przez organ, zwłaszcza że podlega ono kontroli organu nadzoru i sądów administracyjnych pod kątem zgodności z prawem. Organ działający w ramach uprawnienia wynikającego z art. 66 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy Prawo oświatowe powinien zatem wykazać należytą argumentacją, czy spełniła się w rozpatrywanej sprawie przesłanka "przypadku szczególnie uzasadnionego".

Nie jest bowiem wystarczające dla skutecznego odwołania w powołanym trybie spełnienie wymogów formalnych, a mianowicie zasięgnięcie opinii kuratora oświaty (nawet jeśli jest ona pozytywna).

Nie powinno też budzić wątpliwości, że okoliczności uzasadniające odwołanie powinny zostać udowodnione oraz znajdować pełne potwierdzenie w zgromadzonym w aktach sprawy materiale dowodowym.

Źródło: CBOSA 

Sob., 29 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka