Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2030

Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2030 fotolia.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2030. 

Głównym celem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS) jest wzrost jakości życia społecznego i kulturalnego Polaków.

Cel główny SRKS realizowany będzie poprzez trzy cele szczegółowe:

 • Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne,
 • Cel szczegółowy 2. Wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw obywatelskich,
 • Cel szczegółowy 3. Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego i kreatywnego dla rozwoju. 

W ramach celu szczegółowego 1 SRKS wyróżniono dwa zasadnicze priorytety:

1. Usprawnienie mechanizmów wspierania i współpracy instytucji publicznych z obywatelami,

Priorytet obejmuje następujące kierunki interwencji:

 • wzmocnienie i upowszechnienie mechanizmów dialogu i współpracy,
 • wspieranie rozwoju partnerstwa i innych form współpracy w obszarze realizacji zadań publicznych,
 • doskonalenie rozwiązań instytucjonalno-prawnych umożliwiających rozwój sektora obywatelskiego.

2. Rozwój i wzmacnianie zorganizowanych form aktywności obywatelskiej.

Priorytet obejmuje następujące kierunki interwencji:

 • wspieranie rozwoju organizacji obywatelskich działających w obszarze pożytku publicznego,
 • zwiększanie aktywności i kompetencji obywateli przez wspieranie rozwoju wolontariatu, ruchu harcerskiego oraz uniwersytetów ludowych,
 • budowanie kompetencji i postaw obywatelskich, patriotycznych i proobronnych,
 • wspieranie rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez edukację włączającą. 

W ramach celu szczegółowego 2 SRKS wyróżniono ponadto następujące priorytety:

 1. Tworzenie warunków oraz budowanie kompetencji dla wzmacniania uczestnictwa w kulturze,
 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz gromadzenie i zachowywanie dzieł kultury,
 3. Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury,
 4. Umacnianie tożsamości i postaw obywatelskich przez kulturę,
 5. Wzmocnienie promocji kultury polskiej za granicą. 

W ramach celu szczegółowego 3 SRKS wyróżniono trzy zasadnicze priorytety:

1. Wzrost udziału sektorów kreatywnych w rozwoju gospodarczym kraju.

Priorytet obejmuje następujące kierunki interwencji:

 • rozwój ekosystemu wsparcia sektorów kreatywnych na poziomie instytucjonalnym,
 • budowanie sprzyjającego otoczenia prawno-biznesowego dla rozwoju branż kreatywnych,
 • przyciąganie inwestycji zagranicznych oraz wsparcie eksportu polskich branż kreatywnych, a także wzmocnienie pozytywnego wizerunku kraju na arenie międzynarodowej poprzez polskie sektory kultury i kreatywne.

2. Rozwój kompetencji zawodowych na potrzeby branż kreatywnych.

Priorytet obejmuje następujące kierunki interwencji:

 • przygotowanie zawodowe kadr dla branż kreatywnych,
 • wzmocnienie współpracy uczelni artystycznych z przedsiębiorcami.

3. Wzmocnienie potencjału kreatywnego społeczeństwa.

Priorytet obejmuje następujące kierunki interwencji:

 • budowanie świadomości społecznej w zakresie nowych mediów i wykorzystania nowych technologii w sektorach kreatywnych,
 • rozwój infrastruktury edukacyjno-kulturalnej na rzecz budowania kompetencji kreatywnych.
Pt., 14 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka