Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozbudowa placu zabaw

Rozbudowa placu zabaw fotolia.pl

Wynikający z §40 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakaz zachowania odległości obowiązuje w wypadku projektowania placu zabaw jako elementu zespołu budynków (§ 40 ust. 1), ale również w wypadku zgłoszenia budowy nowo powstających obiektów małej architektury, jako samodzielnych obiektów budowlanych. Tak wynika z wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. Z 18 grudnia 2019 r. sygn. II SA/Go 783/19.

Sad wskazał, że za taką wykładnią przepisu przemawiają względy bezpieczeństwa, brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, że sytuowanie obiektów małej architektury w zorganizowanej już architektonicznie przestrzeni nie musi być obwarowane ograniczeniami wynikającymi z przepisów techniczno–budowlanych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z placu zabaw.

Dla przypomnienia warto dodać, że odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (przyp. red.). 

Źródło: CBOSA

Pt., 7 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel