Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zawody szczególnie potrzebne na rok 2020/2021

Zawody szczególnie potrzebne na rok 2020/2021 fotolia.pl

Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Podstawą prawną wydanego obwieszczenia jest art. 46b ustawy – Prawo oświatowe.

Prognoza jest ustalana w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, w tym na podstawie badania dotyczącego zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, oraz danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych i danych systemu informacji oświatowej oraz po zasięgnięciu opinii sektorowych rad do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego. Minister Edukacji ogłasza prognozę w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 1 lutego danego roku. Rok 2020 jest już drugim rokiem, w którym przedmiotowa prognoza została przygotowana.

Należy podkreślić, że powyższa prognoza jest także pod uwagę podczas ustalania poziomu finansowania poszczególnych zawodów w ramach algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskazuje w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkół branżowych.

Jak wynika z części II załącznika do obwieszczenia zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

Natomiast część III prognozy określa zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy. W tym zakresie przygotowano dla każdego z województw wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników oraz wykaz zawodów, na które prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników.

W załączniku zamieszczamy przedmiotową prognozę, w celu umożliwienia szczegółowego zapoznania się z jej treścią.  

Sob., 1 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka