Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Egzaminy zewnętrzne a jakość edukacji - raport NIK

Egzaminy zewnętrzne a jakość edukacji - raport NIK fotolia.pl

Co roku ponad milion uczniów i absolwentów szkół ogólnokształcących i zawodowych przystępuje do egzaminów państwowych sprawdzających ich osiągnięcia, których wynik wpływa na ich dalszą karierę edukacyjną i zawodową. Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów koordynuje i nadzoruje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Czy system egzaminów zewnętrznych funkcjonuje sprawnie, rzetelnie i prawidłowo oraz oddziałuje na jakość edukacji? Odpowiedź na to pytanie przyniósł raport Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2019 r. Genezą przeprowadzonej kontroli było istotne znaczenie egzaminów zewnętrznych w systemie oświaty, sprawdzenie realizacji zaleceń po kontroli NIK w 2014 r. a także weryfikacja efektywności zmian w systemie egzaminów zewnętrznych wdrożonych w 2016 r.

Jak wskazała NIK wady systemu są następujące:

 • brak strategii rozwoju systemu egzaminów, jego organizacji i otoczenia
 • nieokreślenie funkcji egzaminów zewnętrznych
 • niewprowadzenie systemu elektronicznego oceniania (e-oceniania)
 • niekorzystanie z banków zadań do tworzenia testów egzaminacyjnych
 • brak rozwoju w zakresie przetwarzania i komunikowania wyników (EWD i porównywalne wyniki egzaminacyjne)
 • nieinicjowanie badań nad doskonaleniem systemu egzaminacyjnego, brak pogłębionych analiz testów egzaminacyjnych
 • brak odpowiednich szkoleń dla kadry CKE
 • system egzaminów zewnętrznych nie został zmodernizowany, pomimo wysokich nakładów na realizację projektów (303,9 mln zł w latach 2007–2018), które miały służyć temu celowi.

Zalecenia pokontrolne dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 1. Organizowanie i inicjowanie badań służących doskonaleniu systemu egzaminów zewnętrznych oraz analizie i wykorzystaniu wyników egzaminacyjnych.
 2. Podjęcie działań dotyczących zrównywania wyników egzaminów pomiędzy kolejnymi edycjami egzaminów.
 3. Opracowanie strategii rozwoju i wdrażanie metody edukacyjnej wartości dodanej oraz e-oceniania.

Zalecenia pokontrolne dla Ministra Edukacji Narodowej

 1. Jednoznaczne określenie funkcji egzaminów zewnętrznych w ramach systemu oświaty.
 2. Przeprowadzenie całościowej ewaluacji systemu egzaminów zewnętrznych po 20 latach od jego utworzenia, ze szczególnym uwzględnieniem jego efektywności w ramach systemu oświaty.
 3. Zbadanie zasadności i skutków funkcjonowania 30% normy zdawalności obowiązkowego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozważenie podwyższenia tej normy.
 4. Udzielenie wsparcia CKE ukierunkowanego na wdrożenie e-oceniania w systemie egzaminów zewnętrznych oraz w odniesieniu do zrównywania wyników egzaminów oraz rozwoju metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD).

Źródło: www.nik.gov.pl

Sob., 4 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka