Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Informacja publiczna – niezanonimizowany arkusz organizacyjny szkoły

Informacja publiczna – niezanonimizowany arkusz organizacyjny szkoły fotolia.pl

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu: „W ocenie Sądu arkusz organizacyjny szkoły w jego niezanonimizowanej formie stanowi bez wątpienia informację publiczną.”

Jak przypomniał Sąd, arkusz organizacyjny szkoły zostaje sporządzony przez uprawniony do tego organ – dyrektora szkoły wykonującego funkcje publiczne, w ramach upoważnienia zawartego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Arkusz organizacyjny szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, o czym stanowi § 10 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych. Nadto z regulacji tej wynika, że arkusz organizacyjny szkoły jest sporządzany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania i zamieszcza się w nim m.in. liczbę pracowników szkoły jak i ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Służy więc w szczególności rozplanowaniu liczby oraz rozkładu godzin lekcyjnych i podzielenia ich między nauczycielami. Wojewódzki Sąd przypomniał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, iż zarówno sam projekt arkusza organizacyjnego sporządzony przez dyrektora szkoły, jak i jego zatwierdzony projekt stanowi dokument urzędowy, zawierający dane o charakterze publicznym.

W ocenie Sądu nie miał racji Dyrektor Szkoły twierdząc, że ustawa o ochronie danych osobowych obliguje go do nieujawniania danych personalnych nauczycieli. Wprawdzie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, ograniczenie to nie jednak nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, co wynika z przepisu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c tej ustawy. Sąd podkreślił, że nauczyciel uczący w szkole publicznej i realizujący podstawowy cel szkolnictwa publicznego, wynikający z Konstytucji RP i ustawy o systemie oświaty oraz Prawa oświatowego pełni zadania funkcjonariusza publicznego – tym samym organ zobowiązany był zatem do udostępnienia arkusza bez dokonywania anonimizacji.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 r., II SAB/Po 92/19

Źródło: CBOSA

Sob., 11 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel