Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Staż pracy nauczyciela a działalność gospodarcza

Staż pracy nauczyciela a działalność gospodarcza fotolia.pl

Ustawa – Karta Nauczyciela w art. 88 opisuje warunki przejścia przez nauczyciela na wcześniejszą emeryturę.

Zgodnie z ust. 1 powołanego przepisu nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 5 września 2019 r. III AUa 1200/19, rozważał czy do wymaganego stażu pracy można zaliczyć okres prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywanie w jej ramach pracy nauczyciela.

W powołanej sprawie Sąd uznał, że nie ma podstaw do uwzględnienia jako pracy nauczycielskiej (w szczególnym charakterze) okresu świadczenia usług na podstawie umów zlecenia zawartych jako przedsiębiorca ze Społecznym Technikum niezależnie od tego, że usługi owe świadczone są osobiście.

Zasadniczą przeszkodę stanowił fakt, że sporne umowy nie zostały zawarte (i wykonane) przez ubezpieczonego działającego jako osoba fizyczna, lecz przez podmiot gospodarczy. Sąd wskazał, że abstrahując od przyczyn zawarcia tych umów między takimi właśnie stronami, już choćby skutki występowania przez ubezpieczonego jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w kwestiach podlegania ubezpieczeniom społecznym czy też w sferze podatkowej są istotnie odmienne, od skutków umów zlecenia czy też umów o pracę zawieranych z osobami fizycznymi.

Podsumowując Sąd skonkludował, że przy ustalaniu nauczycielskiego stażu zatrudnienia dla celów zweryfikowania nauczycielskich uprawnień emerytalnych na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, nie uwzględnia się okresów wykonywania pracy nauczyciela świadczonej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Źródło: LEX

Niedz., 5 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka