Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w roku 2020

Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w roku 2020 fotolia.pl

Minister Edukacji Narodowej przedłożył do konsultacji publicznych projekt rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wynika z uregulowania kwestii związanych z udzielaniem dotacji celowej na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ustawie, a także z konieczności opracowania nowych wzorów formularzy na 2020 r. Upoważnienie zawarte w art. 60 ustawy przewiduje wydawanie corocznie rozporządzenia w ww. zakresie.

Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu utrzymują, co do zasady, rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu na 2019 r. O dotację celową w 2020 r. mogą wnioskować szkoły i klasy uprawnione do uzyskania dotacji celowej wymienione w:

 • 115 ust. 1 pkt 3:
  1. szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne dla klasy I,
  2. szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV i VII,
  3. szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII.
 • 116 ust. 1 pkt 3:
  1. szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne dla klasy I,
  2. szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV i VII,
  3. szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII.

Ponadto mogą wnioskować szkoły i klasy, które otrzymały dotację celową w latach ubiegłych, w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W rozporządzeniu nie uległy zmianie terminy udzielania dotacji celowej przez wojewodę. We wzorach formularzy nie uległ zmianie sposób naliczania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, sposób rozliczania dotacji oraz sposób liczenia kosztów obsługi zadania, które będą stanowić 1% przekazanej kwoty dotacji celowej.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Sob., 21 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka