Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Tydzień pod znakiem spotkań MEN ze związkami zawodowymi

Tydzień pod znakiem spotkań MEN ze związkami zawodowymi fotolia.pl

Kwestia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w związku ze wzrostem w 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, stała się powodem do dwóch spotkań jakie kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło w pierwszym tygodniu grudnia z przedstawicielami związków zawodowych.

Pierwsze z nich miało miejsce 3 grudnia br. Wzięli w nim udział reprezentanci prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.  Spotkanie dotyczyło w głównej mierze kwietniego porozumienia pomiędzy rządem a tą organizacją. Minister Dariusz Piontkowski zadeklarował, że będzie dążył do zrealizowania postanowień porozumienia także w zakresie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. Zauważył jednak, że wszelkie zmiany w tym zakresie muszą zostać powiązane z zasadami finansowania zadań oświatowych, systemem awansu zawodowego nauczycieli, czasem pracy nauczycieli, a także organizacją pracy szkół.

Dyskutowano głównie na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, roli kuratorów oświaty, a także awansu zawodowego i systemu wynagrodzeń nauczycieli. W tych punkach strona związkowa zgłaszała swoje opinie i propozycje korekt oraz nowych rozwiązań.

Niestety żadne szczegóły w tym zakresie nie zostały przedstawione w informacji prasowej.

Drugie ze spotkań odbyło się 4 grudnia br. W czasie jego trwania Minister Piontkowski potwierdził, że nauczyciele mogą spodziewać się 6-procentowej podwyżki od września 2020 r. Ministerstwo planuje, że zostanie zmieniona kwota bazowa w ustawie budżetowej tak, aby również i samorządy od 1 stycznia wiedziały jakiego rodzaju czekają  je wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli.

Przypomnijmy jednak o pewnym szczególe – projekt rozporządzenia z 13 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym nie został jeszcze podpisany i pozostaje na etapie procedowania.

Związek Powiatów Polskich zgłosił do tegoż projektu kluczowe uwagi i oczekujemy na ich wyjaśnienie. Szczegółowo ten temat jest opisany na łamach Dziennika Warto Wiedzieć.

W związku z powyższym wydaje się, że Pan Minister powinien poczekać z wszelkiego rodzaju deklaracjami, do momentu zakończenia procedury opiniowania i podpisania rozporządzenia.

Podczas spotkania zapowiedziano także powrót do organizowania spotkań zespołu trójstronnego rządowo-samorządowo-związkowego tj. Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Jego zadaniem na tym etapie ma być wypracowanie docelowego, nowego systemu wynagradzania nauczycieli, a także przygotowanie rozwiązań dotyczących pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym awansu zawodowego, ewentualnej oceny pracy, czasu pracy, obowiązków nauczycieli, oraz systemu finansowania oświaty.

Źródło: www.gov.pl

Sob., 7 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka