Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak przepisy RODO mają się do publikowania wizerunku dziecka?

Jak przepisy RODO mają się do publikowania wizerunku dziecka? fotolia.pl

Wielu rodziców z chęcią i radością publikuje zdjęcia swoich pociech na portalach społecznościowych w internecie. Jednak treści udostępniane w sieci pozostają w niej na zawsze. Warto więc pomyśleć o konsekwencjach i ewentualnych zagrożeniach zanim wrzucimy do internetu zdjęcie dziecka. Najważniejszy w takich przypadkach jest zdrowy rozsądek.

Zgodnie z orzecznictwem (I ACa 158/15,. Wyrok Sądu Apel. w Katowicach z 28 V 2015 r.) wizerunkiem jest każda podobizna bez względu na technikę wykonania, a więc fotografia, rysunek, wycinanka sylwetki, film, przekaz telewizyjny bądź przekaz wideo. Zgodnie z ustawą  o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, jednakże nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Należy jednak pamiętać, że dzieci, tak samo jak dorośli, mają prawo do ochrony dóbr osobistych i wiążącej się z tym prywatności.

Przepisy o RODO określają podstawę przetwarzania wizerunku. Najczęściej jest nią zgoda. Zgoda udzielona przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, powinna być wyrażona wprost, określać osobę, która zgody udziela oraz osobę (w tym przypadku dziecko), której dane osobowe mają być udostępnione administratorowi. Osoby te muszą też wiedzieć komu udzielają zgody na przetwarzanie danych, jaki jest ich zakres. Powinny też wiedzieć przez jaki okres i w jakim celu dane te będą przetwarzane. By móc przetwarzać dane osobowe dziecka do lat 16, zgodę na to musi wcześniej wyrazić osoba sprawująca nad nim opiekę rodzicielską. Należy pamiętać, że nikt nie ma prawa wymuszać na rodzicach wyrażenia powyższej zgody. Administrator musi zadbać o to, by jego działania były zgodne z zasadami przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza z art. 5 oraz art. 7 RODO. Powinien ocenić, jakie ryzyka dla praw osób, mogą wiązać się z przetwarzaniem ich danych osobowych w konkretnym celu. Powinien też zadbać o to, żeby przygotować jasne i rzetelne klauzule informacyjne.

Co jednak w sytuacji, gdy jedno z rodziców zgadza się na upowszechnienie wizerunku dziecka w internecie, a drugie nie? Zgodnie z art. 98 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Gdy jednak zdanie rodziców pozostaje odrębne w kwestiach istotnych dla dziecka, zgodna jednego z rodziców nie wystarczy. W przypadku powyższego sporu zgodnie z art. 97 § 2 k.r.o., o sprawach istotnych dla dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy. Kwestia publikacji wizerunku w internecie należy bowiem do istotnych praw dziecka.

Źródło: www.uodo.gov.pl 

Pon., 2 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska