Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świętokrzyskie. Pieniądze na szkolnictwo zawodowe

Świętokrzyskie. Pieniądze na szkolnictwo zawodowe fotolia.pl

Do 3 grudnia mają czas organy prowadzące szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe na złożenie wniosku w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, świętokrzyskiego regionalnego programu operacyjnego. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na marzec.

Na co można otrzymać wsparcie?

Na konkurs kwalifikują się następujące typy projektów:

  • Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy, w tym realizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców oraz kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy;
  • Realizacja/wspieranie dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka dla uczniów objętych wsparciem projektowym;
  • Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe;
  • Zwiększanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
  • Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kompetencji lub kalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

Ile można pozyskać?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 5,7 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95 proc. wydatków kwalifikowanych do refundacji. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 5 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu.

Sob., 30 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża