Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program „Sport Akademicki” 2020 r.

Program „Sport Akademicki” 2020 r. fotolia.pl

Ogłoszono nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” w  ramach rozwijania sportu poprzez upowszechnianie sportu w środowisku akademickim.

Program skierowany jest do podmiotów – osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku. O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w środowisku akademickim, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. W szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2020 roku przeznacza się kwotę 6 000 000 zł.

Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów. Środowisko akademickie to społeczność licząca prawie 1 300 000 studentów z ponad 390 publicznych i niepublicznych uczelni na terenie całego kraju, która buduje swój kapitał społeczny i zawodowy, istotny z punktu widzenia rozwoju kraju. Mając na uwadze późniejsze role społeczne przyszłych absolwentów szkół wyższych, ich świadomość znaczenia kultury fizycznej w życiu człowieka, będzie oddziaływała na kształtowanie przyszłych polityk publicznych w tym obszarze. Działania aktywizujące środowiska akademickie, zarówno w zakresie współzawodnictwa uczelnianego, jak i powszechnej kultury fizycznej studentów, budują świadomość wagi aktywności fizycznej w nowoczesnym, europejskim społeczeństwie.

Głównymi celami programu są:

  • zwiększenie aktywności fizycznej studentów;
  • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia studentów;\
  • kształtowanie rozwoju psychofizycznego studentów, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego;
  • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.

Priorytetowo traktowane będą zadania ukierunkowane na:

  • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród studentów;
  • wspieranie organizacji systematycznych zajęć w sekcjach sportowych ukierunkowanych na stały rozwój sportowy i podnoszenie umiejętności;
  • tworzenie warunków do rywalizacji sportowej studentów i klubów sportowych wszystkich typów uczelni.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać do dnia 16 grudnia 2019 r., a ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia
2020 r.

Więcej informacji znajduje się na BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Źródło: MSiT

Śr., 20 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś