Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lubelskie. Pieniądze na kształcenie zawodowe

Lubelskie. Pieniądze na kształcenie zawodowe fotolia.pl

Do 29 listopada lubelskie powiaty i miasta prowadzące szkoły kształcące w zawodach mają czas na złożenie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w konkursie ogłoszonym w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe. Na dofinansowanie projektów zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył 51 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych do refundacji wynosi 90 proc., pozostałem 10 proc. w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną musi wnieść beneficjent.

Na konkurs kwalifikują się projekty w zakresie:

  • zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, kształcenie praktyczne w miejscu pracy, staże uczniowskie, praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  • współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych;
  • aktualizowania przez nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu swojej wiedzy;
  • wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego;
  • dodatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych;
  • wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;
  • wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych.

Więcej informacji o konkursie można zdobyć tutaj.

Sob., 16 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża