Sprawozdania ze średnich wynagrodzeń. Zmiana rozporządzenia

Sprawozdania ze średnich wynagrodzeń. Zmiana rozporządzenia fotolia.pl

Resort edukacji przygotował propozycję nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z wprowadzonymi podwyżkami nauczycielskich wynagrodzeń i przejściowością przepisów (od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2019 r.) zaszła konieczność dodania przepisów określających sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2019. Poza tym należało również dodać nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ministerstwo proponuje, aby w roku 2019 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnioroczna struktura zatrudnienia były ustalane w okresach: od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia oraz od dnia 1 września do dnia 31 grudnia. Odpowiednio do powyższych okresów określony został wzór formularza. Uwzględnia on kwotę bazową dla nauczycieli obowiązującą w 2019 r. oraz zmianę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dokonaną czerwcową nowelizacją Karty Nauczyciela. Projekt będzie opiniowany przez zespół ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pt., 20 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża