Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja rozporządzenia o podziale subwencji 2019 opublikowana

Nowelizacja rozporządzenia o podziale subwencji 2019 opublikowana fotolia.pl

W Dzienniku Ustaw ukazało się z datą 30 sierpnia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Rozporządzenie omówiliśmy tutaj, gdy było jeszcze projektem na etapie uzgadniania w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jego ostateczna wersja różni się od pierwotnej. To skutek udanej interwencji Związku Powiatów Polskich. Zmienione zostały szczegóły aspektu nowego kryterium, dotyczącego sytuacji finansowej samorządu i powiązanej z nią liczebnością oddziałów w szkole. Nowe kryterium w bieżącym roku ma być zastosowane po raz pierwszy, niejako pilotażowo, do rozdysponowania niewielkiej części (6 proc.) wartości zwiększenia subwencji (1 mld zł).

Pierwotnie: wsparcie tylko dla gmin prowadzących małe szkoły

Ustawa nowelizująca Kartę Nauczyciela wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o dochodach JST. Wprowadzono do niej nowe kryterium podziału subwencji oświatowej - sytuację finansową JST. W projekcie rozporządzenia nowelizującego regulacje podziału subwencji, MEN przewidział mechanizm wdrożenia tego kryterium. Miałby on polegać na wyróżnieniu JST w gorszej finansowej kwotą dodatkowych 190 zł na ucznia. Z tym, że pierwotnie tę premię przyznano wyłącznie szkołom podstawowym.

W procesie opiniowania projektu rozporządzenia w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ZPP zauważył, że nowe kryterium podziału części wyrównawczej subwencji oświatowej ma w ustawie charakter ogólny i uniwersalny, tj. nie wyróżnia jakiegokolwiek rodzaju JST. Tymczasem mechanizm stosowania tego kryterium, przedstawiony w projekcie rozporządzenia, wyróżnia jeden rodzaj JST – gminy prowadzące szkoły podstawowe, do tego małe. W opinii ZPP, to zdecydowane ograniczenie względem zapisu ustawowego. Jeśli zatem intencją rządu i ustawodawcy było dodatkowe wsparcie jedynie gmin, do tego prowadzących tzw. małe szkoły podstawowe, to należało odpowiednio sformułować nowe kryterium i nie wprowadzać środowiska samorządowego i opinii publicznej w błąd, jakoby proponowaniem uniwersalnego kryterium wsparcia mniej zasobnego samorządu bez względu na jego rodzaj.

Zmiana po interwencji ZPP

Przywołując powyższe argumenty ZPP wnioskował albo o zmianę konstrukcji mechanizmu stosowania nowego kryterium na uniwersalny (stosowalny dla wszystkich rodzajów JST) albo o dodanie podobnych mechanizmów dla pozostałych rodzajów JST (powiatów ii województw). Jednocześnie za bardzo kontrowersyjne uznał ZPP udzielanie wsparcia jedynie na te szkoły w biednych gminach, które są dostatecznie małe. W ocenie ZPP prowadzi to do promowania nieracjonalnych rozwiązań z punktu widzenia efektywności systemu. W lipcu, podczas opiniowania projektu rozporządzenia w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, resort nie przyjął uwag związku.

Minister przyjmuje argumenty

Zarząd związku spotkał się jednak z ministrem Dariuszem Piontkowskim i jego współpracownikami podczas posiedzenia 8 sierpnia (pisaliśmy i tym tutaj). Przedstawiciele ZPP ponownie przywołali krytykowany aspekt nowych zasad, zwracając uwagę, że nie wiadomo czemu, pomija on powiaty. Tym razem minister edukacji podzielił argumenty samorządowców powiatowych i zapowiedział zmianę przepisów. Słowa dotrzymał. Znalazło ono swoje odbicie w opublikowanym, podpisanym przez ministra rozporzadzeniu (tutaj).

Odpowiednio zmieniona została definicja nowego wskaźnika Nmi, mówiącego o liczbie uczniów. Do tej pory w projekcie rozporządzenia widniał zapis mówiący o liczbie uczniów w publicznych szkołach podstawowych, (...) w których iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas w szkole jest niższy lub równy 18 w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, spełniającej kryterium dochodowe. W opublikowanym rozporządzeniu czytamy już o "liczbie uczniów w publicznych szkołach podstawowych, w publicznych liceach ogólnokształcących, w publicznych technikach, w publicznych branżowych szkołach I stopnia, uczniów klas dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej  prowadzonych w publicznej branżowej szkole I stopnia, dla dzieci i młodzieży (...)".

Pon., 2 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża