Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wynagrodzenie za czas strajku - opinia BAS

Wynagrodzenie za czas strajku - opinia BAS fotolia.pl

Pracodawca może w ramach porozumienia ze związkiem zawodowym zapewnić wynagrodzenie za strajk nawet w sytuacji, gdy zgodnie z ustawą takie prawo pracownikowi nie przysługuje.

Tak wynika z opinii Biura Analiz Sejmu RP odnośnie wynagrodzenia za strajk.

Z treści opinii BAS wynika, że porozumienie postrajkowe może stanowić podstawę przyznania wynagrodzenia za strajk, ponieważ z treści art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (u.r.s.z.) nie wynika zakaz dla zawarcia takiego porozumienia, ale jedynie brak możliwości żądania od pracodawcy wynagrodzenia za czas strajku przez pracownika.

Pracodawca może w ramach porozumienia ze związkiem zawodowym zapewnić wynagrodzenie za strajk nawet w sytuacji, gdy zgodnie z ustawą takie prawo pracownikowi nie przysługuje.

W porozumieniu kończącym strajk pracodawca może się zobowiązać do wypłaty wynagrodzenia za czas strajku.

Prawo takie wywiedziono z treści art. 59 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 9 § 1 k.p., art. 9 i art. 14 u.r.s.z., art. 4 Konwencji MOP, art. 21 ustawy o związkach zawodowych.

Możliwość nawiązania porozumienia postrajkowego została potwierdzona przywołaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz dorobku nauki prawa pracy.

Dopuszczalność prawna nawiązywania porozumień przed zakończeniem strajku

Z treści opinii BAS wynika także, że porozumienie dotyczące utrzymania prawa do wynagrodzenia za okres strajku może być nawiązane także przed zakończeniem akcji strajkowej.

Tak więc porozumienia takie mogą być nawiązywane także np. w sytuacji zawieszenia strajku.

Prawo takie wywiedziono z treści art. 59 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 9 § 1 k.p., art. 9 i art. 14 u.r.s.z., art. 4 Konwencji MOP, art. 21 ustawy o związkach zawodowych.

Jako przykład podano porozumienie zawarte w dniu 8 czerwca 2016 r. pomiędzy Instytutem „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie a OPZZ.

Porozumienie w sprawie wynagrodzenia za czas strajku nie naruszają dyscypliny finansów publicznych

Porozumienie w sprawie wynagrodzenia za czas strajku nie narusza ustawy o finansach publicznych, jak również nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Porozumienie w sprawie wynagrodzenia za czas strajku mogą być kwalifikowane jako stanowiące odrębny tytuł prawny do dokonywania rozporządzeń finansowych, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych („jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków”).

Jednocześnie art. 46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie stoi na przeszkodzie zawarciu porozumienia zbiorowego, którego postanowienia wprowadzają skutki finansowe dla danej jednostki sektora finansów publicznych nie tylko na dany rok, ale i na przyszłe lata.

Warunkiem jest, aby zobowiązanie pracodawcy obejmowało kwotę do wysokości wynikającej z planu finansowego w zakresie wydatków na wynagrodzenia.

Zgodność porozumień postrajkowego w kontekście wymogu zachowania dyscypliny finansów publicznych została potwierdzona przywołaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz dorobku nauki prawa pracy.

Zawarcie porozumienie w sprawie wynagrodzenia za czas strajku po dokonaniu potrącenia nie narusza dyscypliny finansów publicznych

W opinii BAS podniesiono także kwestię dopuszczalności normatywnej i zgodności z dyscypliną finansów publicznych porozumień postrajkowych, zawieranych po dokonaniu potrącenia wynagrodzenia za czas strajku przez pracodawcę.

Z opinii BAS wynika, że takie zawieranie tego typu porozumień jest również dopuszczalne prawnie. W opinii określano je mianem „innych porozumień” stanowiących źródło prawa pracy na równi z normami ustawowymi. Tym samym porozumienie w sprawie wynagrodzenia za czas strajku po potrąceniu wynagrodzenia przez pracodawcę nie narusza ustawy o finansach publicznych, jak również nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Prawo takie wywiedziono z treści art. 59 ust. 2 i 4 Konstytucji RP w zw. z art. 9 § 1 k.p.

Zgodność porozumień postrajkowego w kontekście wymogu zachowania dyscypliny finansów publicznych została potwierdzona przywołaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz dorobku nauki prawa pracy.

Opinia BAS jest dostępna na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego: www.znp.edu.pl

Pt., 5 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska