Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kształcenie branżowe: dokumentacja elektroniczna

Kształcenie branżowe: dokumentacja elektroniczna fotolia.pl

Listopadowa nowelizacja Prawa oświatowego i ustawy o systemie oświaty wymusiła korekty przepisów wykonawczych, dotyczących kształcenia branżowego (obok tych dotyczących kształcenia zawodowego, o czym piszemy w osobnym artykule). Resort edukacji przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Nowym rozwiązaniem są przepisy dotyczące prowadzenia przez szkołę elektronicznej dokumentacji. Do rozporządzenia wprowadzono przepisy umożliwiające prowadzenie przez szkoły i placówki także w postaci elektronicznej odpowiednio księgi ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów, księgi słuchaczy oraz księgi wychowanków. Za zgodą organu prowadzącego księgi te będą mogły być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej (jak w przypadku dzienników elektronicznych).

Poza tym, według nowych przepisów ustawowych, do branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej, co do zasady będą uczęszczały osoby pełnoletnie (słuchacze), stąd odstąpiono od podziału tych szkół na szkoły dla młodzieży i dla dorosłych. Natomiast szkołami dla dorosłych będą, zgodnie z definicją wynikającą w pkt 29 art. 4 Prawa oświatowego (po nowelizacji) - wyłącznie licea ogólnokształcące oraz szkoły podstawowe. W związku z tym w rozporządzeniu o dokumentacji wprowadzono stosowne korekty. Wykreślone zostało sformułowanie „szkoła policealna dla młodzieży”, dodano do przepisów dotyczących szkół dla dorosłych i branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych, „egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie” zmieniono na „egzamin zawodowy”, bowiem wszyscy uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy rozpoczną naukę w tych szkołach od 1 września br., będą przystępowali do egzaminu zawodowego.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Sob., 22 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża