Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

SIO: zmiana zakresu danych i terminów

SIO: zmiana zakresu danych i terminów fotolia.pl

Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Rozporządzenie ma dostosować regulacje do zmian wprowadzonych nowelizacją Prawa oświatowego i ustawy o systemie oświaty z 22.11.2018 r. Projekt powiela w większości dotychczasowe rozwiązania rozporządzenia z 11.08.2017. Jednak przewidziano też kilkanaście zmian, m.in:

  • Zmienić mają się m.in. terminy przekazywania do SIO dane dotyczące powierzchni gruntów, obiektów budowlanych oraz pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej oraz dane ucznia o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego w szkole obwodowej;
  • W SIO mają być zbierane opinie w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego lub osoby, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
  • Dane uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną powiększone mają być o dane dotyczące ilu z tych uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Gromadzenie tych danych ma na celu ewentualne objęcie zwiększonym finansowaniem także tych uczniów, którzy korzystają z takiej pomocy, a nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • W przypadku nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie rozszerzany jest katalog przyczyn rozwiązania stosunku pracy: w związku z uzyskaniem negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a Karty Nauczyciela; w związku z cofnięciem skierowania do nauczania religii w szkole; nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września br.

Pt., 14 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża