Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

E-szkoła przyszłością?

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało w październiku br. strategiczny dokument zatytułowany Plan działań dotyczący nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji.”

 

W dokumencie tym możemy przeczytać: „Obecnie w coraz większym stopniu dobrobyt obywateli zależy od umiejętności posługiwania się informacją, od wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jeszcze nie w pełni wykrystalizowało się społeczeństwo informacyjne, a już rozpoczęły się przygotowania do życia w społeczeństwie, w którym funkcjonowanie gospodarki i związany z tym dobrobyt obywateli będzie zależał nie tyle od informacji jako towaru, ile od umiejętności jej przetworzenia w element wiedzy. Przygotowanie zaś do życia w czasach przemiany społeczeństwa informacyjnego w społeczeństwo bazujące na wiedzy jest zadaniem systemu edukacji.”
Celem planu jest dostosowanie szkoły do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa, a więc skoordynowanie stawianych przed szkołą celów i zadań z wymogami, jakie stawia przed dorastającym człowiekiem społeczeństwo informacyjne.

 

Za priorytety w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły uznano:

  • personalizację kształcenia, a więc dostosowanie procedur edukacyjno-wychowawczych do predyspozycji, zdolności i zainteresowań ucznia;
  • permanentność uczenia się, czyli ścisłe powiązanie systemów edukacyjnych i szkolnictwa wyższego oraz podporządkowanie ich naczelnemu zadaniu, jakim jest przygotowywanie obywateli do ustawicznego kształcenia się i rozwoju;
  • kształcenie i przygotowanie nauczycieli jako podstawowy warunek wprowadzenia innowacji w szkołach i wyeliminowanie dysonansu, jaki niejednokrotnie dzisiaj pojawia się pomiędzy kompetencjami techniczno-komunikacyjnymi reprezentowanymi przez nauczycieli i uczniów;
  • dostosowanie zasobów edukacyjnych do indywidualizacji kształcenia trwającego całe życie i odbywającego się za pośrednictwem nowoczesnych kanałów komunikacji;
  • unowocześnienie infrastruktury technologicznej, uwzględniającej najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie sprzętu i oprogramowania.

Plan zakłada, że w tym celu powstanie z wykorzystaniem szerokopasmowego internetu Powszechna Sieć Edukacyjna, a więc docelowo fundament wszelkich usług edukacyjnych oferowanych szkołom.
Dostosowywanie zasobów kształcenia realizować się w ma w tworzeniu Elektronicznych Środowisk Kształcenia, na które składać się będą platformy edukacyjne (nowocześnie wyposażone środowisko służące zwiększaniu komfortu i efektowności pracy uczniów i nauczycieli w szkole i poza nią) oraz tzw. otwarte zasoby edukacyjne, a więc swoista baza cyfrowych treści edukacyjnych gromadzonych na różnych portalach.

Źródło: informacja własna oraz eduinfo.pl

Śr., 17 Lst. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: