MEN odpowiada na krytykę NIK

MEN odpowiada na krytykę NIK fotolia.pl

Resort edukacji broni swojej reformy w odpowiedzi na krytyczny raport Najwyższej Izby Kontroli o reformie edukacji (patrz tutaj). W oświadczeniu czytamy, że wprowadzona reforma edukacji jest odpowiedzią na oczekiwania większości Polaków. "Stanowczo podkreślamy, że reforma została starannie przygotowana, a jej wdrażanie jest stale monitorowane. Zostały opracowane pełne analizy organizacyjne oraz finansowe skutków zmian. MEN zapewniło środki na zadania związane z reformą. Przygotowało odpowiednie akty prawne pozwalające na wdrożenie zmian, opracowało podstawy programowe i dopuściło podręczniki do użytku szkolnego. W kolejnych latach wdrażania reformy MEN nadal wspiera samorządy, dofinansowując wyposażenie szkół, remonty, doposażenie pracowni przedmiotowych, zakup podręczników do bibliotek szkolnych czy sprzętu multimedialnego."

Ponadto, urzędnicy podkreślają, że do projektu ustawy wdrażającej reformę załączono ocenę skutków regulacji zawierającą szczegółową i dokładną analizę wpływu projektowanej reformy na wszystkie podmioty (m.in. samorządy, szkoły, nauczycieli, uczniów, organy prowadzące). Dokonano rzetelnych analiz dotyczących możliwości przyjęcia do szkół absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2019/2020. Analizy MEN były wiarygodne i miarodajne, a co najważniejsze zyskują potwierdzenie w rzeczywistości. Miejsc dla uczniów nie zabraknie nawet w największych miastach, w których w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych uczy się wielu absolwentów szkół z gmin zlokalizowanych na terenie innych powiatów. Największe miasta na prawach powiatu potwierdzają, że miejsc w szkołach wystarczy dla wszystkich. Włodarze tych miast nie przewidują istotnych problemów związanych z rekrutacją.

To tylko drobny fragment argumentacji obronnej MEN. Z całością można zapoznać się tutaj.

Pt., 24 Mj. 2019 1 Komentarz Dodane przez: Jarosław Komża