Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Wakacje z piłką nożną”

„Wakacje z piłką nożną” fotolia.pl

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania Upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Wakacje z piłką nożną”.

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania Upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Wakacje z piłką nożną”.

Na realizację zadania wybranego w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 370 000 zł 

Zlecenie w/w zadania, polegającego na realizacji projektu „Wakacje z piłką nożną”, odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi, lub innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 10 % wszystkich kosztów realizacji zadania.

Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

Założenia i warunki realizacji projektu:

 1. Realizacja projektu „Wakacje z piłką nożną”, polegać będzie na organizacji wielowymiarowego sportowego przedsięwzięcia adresowanego do dzieci z rocznika 2007, 2008 i młodszych, zarówno dziewcząt i chłopców z całej Małopolski. Ideą nadrzędną projektu jest organizacja na terenie województwa małopolskiego turniejów sportowych w piłce nożnej, celem zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywnego wypoczynku w okresie wakacji.
 2. Formuła projektu powinna obejmować wielowymiarową rywalizację dzieci w turnieju piłkarskim oraz konkursach sprawnościowych z futbolowej techniki jak i wiedzy z historii piłki nożnej;
 3. W rywalizacji sportowej mogą wziąć udział zespoły: klubowe, szkolne, wiejskie, osiedlowe, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Akademie Piłkarskie – zawodnicy: zrzeszeni w klubach lub niezrzeszeni (obowiązuje formuła otwarta), do rozgrywek uprawnieni są dziewczęta i chłopcy z rocznika 2007, 2008 i młodszych, zamieszkali na terenie województwa małopolskiego;
 4. Zespół zgłoszony do rozgrywek powinien składać się z 14 zawodników, przy czym podczas gry na boisku liczba zawodników z jednego zespołu nie może przekroczyć 7 osób, tj. 6 zawodników w polu i 1 bramkarz;
 5. Oferent zobowiązany jest zagwarantować uczestnikom bezpieczny udział w rozgrywkach poprzez zapewnienie:
  • obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów,
  • opieki medycznej,
  • dostępu do odpowiedniej infrastruktury sportowej, poprzez wykorzystanie znajdujących się na terenie małopolskich gmin boisk do gier zespołowych, tj. boisk trawiastych bądź tzw. „orlików”;
 6. Rozgrywki piłkarskie powinny składać się z 2 etapów:
  • I. Etap eliminacji:
   • Turnieje o mistrzostwo gmin - podczas których zgłoszone do rozgrywek drużyny walczyć będą o awans do kolejnego etapu.
   • Mistrzostwa powiatów z udziałem zwycięzców rywalizacji gminnej.
  • II. Etap finałowy:
   • Turniej o mistrzostwo województwa z udziałem minimum 22 drużyn reprezentujących poszczególne powiaty Małopolski i miast na prawach powiatu.
   • Zespoły reprezentacyjne poszczególne powiaty mogą zostać uzupełnione najlepszymi zawodnikami grających w turniejach powiatowych.
   • Wielki Finał ma być zorganizowany na dużym stadionie w Krakowie.
 7. Na zakończenie projektu Oferent zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić 10-dniowy obóz szkoleniowy dla co mniej 50 najlepszych zawodników projektu;
 8. Oczekiwane obligatoryjne rezultaty konieczne do osiągnięcia przy realizacji projektu:
  1. Zorganizowanie turniejów eliminacyjnych gminnych i powiatowych na terenie Województwa Małopolskiego – 2 eliminacje;
  2. Zorganizowanie Wielkiego Finału na dużym stadionie w Krakowie – 1 finał;
  3. Zorganizowanie 10 – dniowego obozu szkoleniowego dla min. 50 uczestników;
   Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: dokumentacja zdjęciowa każdego z etapu, opracowanie harmonogramu i regulaminu rozgrywek, dokumentacja zdjęciowa obozu.
 9. Oferent, w złożonej ofercie musi uwzględnić obligatoryjne rezultaty wskazane przez Zleceniodawcę w niniejszym Ogłoszeniu konkursu oraz wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego.
 10. Przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty obejmującej cały zakres zadania.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem konkursu.

 

Oferty można przesyłać drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki i Sportu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

lub osobiście  w urzędzie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania Upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Wakacje z piłką nożną”.

Termin składania ofert upływa 29 maja 2019 r.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Źródło: www.bip.malopolska.pl

Czw., 16 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś