Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Głos gminy w sprawie finansowania oświaty

Głos gminy w sprawie finansowania oświaty fotolia.pl

Niezależnie od toczących się debat o potrzebie zmian w systemie edukacji, zainicjowanych przez różne środowiska, społecznej inicjatywie Obywatele dla edukacji, obrad tzw. oświatowego okrągłego stołu, czy prac nad założeniami modelu Polska edukacja 2035, w przestrzeni publicznej głos zabierają poszczególne osoby i organizacje, w tym samorządy lokalne. Kolejnym takim wystąpieniem jest apel radnych pięciotysięcznej wiejskiej gminy Komarów-Osada w powiecie zamojskim w województwie lubelskim.

Na oświatę coraz więcej, kosztem innych zadań

Radni Komarowa-Osady z niepokojem stwierdzają systematyczne pogarszanie się sytuacji finansowej samorządu gminnego w związku ze zmniejszaniem przez rząd realnych funduszy przeznaczonych na oświatę. Podkreślają, że od wielu lat w samorządach następuje zwiększenie finansowania zadań edukacyjnych kosztem niezadowalającego poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w innych dziedzinach. Radni informują, że ich gmina wielkim wysiłkiem organizacyjnym i finansowym, w tym kosztem wzrostu zadłużenia, poniosła konsekwencje wdrażania kolejnych reform systemu edukacji.

Podwyżki tak, ale nie kosztem JST; niech rząd wypłaca pensje nauczycielom

Samorządowcy nie podważają zasadności wprowadzenia podwyżek nauczycielskich wynagrodzeń. Postulują nawet ich zwiększenie. Ale apelują przy tym, by nie obarczać samorządów skutkami zmian. Rada gminy Komarów-Osada wnioskuje, by wynagrodzenia nauczycielskie wraz z pochodnymi wypłacane były bezpośrednio z budżetu państwa w formie dotacji celowej. W opinii radnych taka organizacja finansowania wydatków umożliwi wykonywanie zadań publicznych i poprawi finansowanie edukacji, co w opinii autorów apelu przyczyni się do wzrostu jakości procesu kształcenia.

Czw., 9 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża