Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Infrastruktura Bibliotek – ostatnie dni naboru!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Infrastruktura Bibliotek – ostatnie dni naboru! fotolia.pl

W ramach tytułowego programu można uzyskać dotacje na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50.000 mieszkańców.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 50.000 mieszkańców.

Organizatorem programu jest Instytut Książki. 

Wysokość wsparcia: do 75%, 50.000 zł – 2.000.000 zł.  

Wkład własny:  min. 25%.

Budżet programu wynosi: 19.542.503 zł.           

Czas trwania projektu: do 31.12.2020.               

Preferowane są projekty, w przypadku których wnioskodawcy udokumentują w formie załączników do wniosku:

  • przysługujące im prawo własności gruntów oraz budynków trwale związanych z gruntem,
  • nieodpowiedni lub zabytkowy stan techniczny budynków użytkowanych przez biblioteki.

Duże znaczenie podczas oceny wniosku ma kwestia udostępnienia obiektu objętego zadaniem osobom niepełnosprawnym.

W ramach naboru nie można uzyskać dofinansowania na wnioski:

  • obejmujące wyłącznie wyposażenie biblioteki,
  • dotyczące obiektów dofinansowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” oraz w poprzednich naborach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50.000 mieszkańców.

Jednym zadaniem może być objęty tylko jeden budynek biblioteki.

Wkładem własnym mogą być:

  • środki finansowe,
  • środki rzeczowe w postaci własności nieruchomości o wartości ustalonej w operacie szacunkowym.

Wkład rzeczowy nie może być większy niż 20% kosztów zadania.

Wnioski należy wypełniać przez platformę witkac.pl. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach jednego naboru.

Koszty kwalifikowalne:

  1. Inwestycyjne to: roboty budowlane i montażowe, prace remontowe, zakup materiałów i wyposażenia (bez zbiorów bibliotecznych), koszty transportu, ubezpieczenia i montażu.
  2. Nieinwestycyjne (maks. 10% kosztów zadania): koszty przygotowania dokumentacji technicznej, koszty realizacji zamówień publicznych, koszty nadzoru inwestorskiego/autorskiego, ekspertyzy, opinie, promocja zadania i źródeł jego finansowania.

Termin składania wniosków upływa 10 maja 2019 r.

Więcej informacji - tutaj.      

Źródło: granty.pl; instytutksiazki.pl

Śr., 1 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska