Zachodniopomorski Fundusz Filmowy – samorząd dopłaci do filmów promujących region

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy – samorząd dopłaci do filmów promujących region fotolia.pl

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film” ogłosił XI nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym.

Celem Konkursu realizowanego ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film, utworzonego dzięki współpracy Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Szczecin i Miasta Koszalin jest wspieranie Produkcji Filmowych związanych z województwem zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Koszalin, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, a także do budowania jego pozytywnego wizerunku.

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy to inicjatywa finansowa podejmowana przez samorządy, służąca wspieraniu rozwoju produkcji audiowizualnej w regionie, wspierająca producentów i twórców sektora audiowizualnego i stanowiąca skuteczne narzędzie budowania marki regionu poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje regionalny product placement w produkcji filmowej. Służy zarazem aktywizacji lokalnego rynku usług poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału (uczelnie artystyczne, wykwalifikowana kadra, krajobraz kulturowy).

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na produkcję filmową jest jej powiązanie z województwem zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecina i Koszalina poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu.

Finansowanie działalności merytorycznej Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego zapewniają Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin i Prezydent Miasta Koszalin. Finansowanie działalności administracyjnej zapewnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Udzielenie wsparcia finansowego odbywa się przy zachowaniu zasady, że minimum 10% kosztów produkcji filmu pokrywane jest ze środków finansowych własnych Producenta (finansowych, rzeczowych lub mieszanych).

Nabór wniosków zakończony zostanie w dniu 24.05.2019 r.

Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone do dnia 09.07.2019 r.

Dokumenty aplikacyjne pobrać można ze strony: http://pomeraniafilm.pl/regulamin

Źródło: pomeraniafilm.pl

Pt., 3 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska