Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak ma wyglądać polska edukacja

Jak ma wyglądać polska edukacja fotolia.pl

Samorządowa Debata Oświatowa, która odbyła się z inicjatywy korporacji samorządowych 11 kwietnia w Warszawie, zakończyła się decyzją o podjęciu inicjatywy na rzecz wypracowania założeń do modelu systemu polskiej oświaty. Mają one przyjąć formę raportu zatytułowanego „Polska Edukacja 2035”. Przedstawiciele korporacji samorządowych zaprosili do współpracy organizacje społeczne.

W kwietniu powołano zespół koordynujący, w skład którego weszli przedstawiciele: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Federacji Inicjatyw Oświatowych, a także reprezentacji kilku organizacji społecznych, które wcześniej zawiązały inicjatywę pod nazwą Narady Obywatelskie o Edukacji. Grono przyjęło założenia swojej pracy.

Otwarta formuła

Do pracy nad określeniem przyszłego modelu oświaty w Polsce w mogą być zaproszeni: obywatele (przedstawiciele: rodziców i rad rodziców, organizacji pozarządowych, oświaty niepublicznej, młodzieżowych rad gmin, absolwenci szkół); pracownicy oświaty i wychowania (związki zawodowe, organizacje branżowe, stowarzyszenia nauczycielskie); administracja rządowa (przedstawiciele ministerstw, wojewodów, kuratorów oświaty, jednostek badawczych i wspierających); przedstawiciele nauki.  

Nie narzekać, tylko pokazać jak powinno być

Inicjatorzy przyjęli założenie, ze treścią raportu ma być nie krytyczna diagnoza obecnego stanu systemu polskiej oświaty, a opis wizji docelowej. Chcą przedstawić charakterystykę docelowego modelu i podać przykłady rozwiązań wdrożeniowych. Słowem, odpowiedzieć na pytanie co i jak. Co ważne, inicjatorzy wyraźnie podkreślają, że wielość podmiotów, to także bogactwo spojrzeń z różnych punktów widzenia. A zatem również różnice. Nie zamierzają na siłę dążyć do "jedynie słusznej wizji". Różnice poglądów na różne wątki z założenia stanowią wartość i mają być odnotowywane.

Jakie wątki?

Wybranych zostało kilka kluczowych tematów wraz z organizacjami wiodącymi, odpowiedzialnymi za przygotowanie materiału merytorycznego, z którego następnie opracowany zostanie końcowy całościowy raport:
1) Uczeń – rodzic – nauczyciel – szkoła - społeczność lokalna;
2) Jakość i standardy oświatowe;
3) Kształcenie zawodowe
4) Finansowanie oświaty
5) Organizacja systemu oświaty
6) Pracownicy oświaty

Szybkie tempo

Uczestnicy inicjatywy narzucili sobie szybkie tempo prac. Końcowy raport ma być gotowy już w lipcu. Chcą przedstawić go publicznej debacie i zainteresować polityków, którzy będą przygotowywać swoje programy wyborcze na jesienne wybory parlamentarne.

Sob., 27 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża