Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zachodniopomorskie. Pieniądze na edukację zawodową

Zachodniopomorskie. Pieniądze na edukację zawodową fotolia.pl

Od 8 maja samorządy zachodniopomorskie będą mogły składać wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego swoich przedsięwzięć rozwijających kształcenie zawodowe. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, zachodniopomorskiego programu regionalnego.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Katalog możliwości jest bardzo bogaty. Składają się na niego trzy rodzaje przedsięwzięć z kilkunastoma działaniami każdy. Pierwszy typ, to podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i/lub osoby dorosłe zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez. Tu katalog działań obejmuje m.in.: praktyki i staże zawodowe u pracodawców, wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego, pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych, organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się, czy doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Drugim rodzajem działań jest kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez. Tu kwalifikują się projekty edukacyjne w szkołach, organizacja dodatkowych zajęć także poza szkołą. Kolejnymi typami finansowanych projektów mogą być: przygotowanie i wdrożenie programów mających na celu zwiększenie przedsiębiorczości i innowacyjności w szkołach; wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych; włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie czy współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi; doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego.

Ile można pozyskać?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ustalono na 90 proc., zatem wkład własny to 10 proc. Ogólna pula wsparcia w konkursie wynosi 31,4 mln zł. Więcej informacji o konkursie można pozyskać tutaj.

Sob., 13 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża