Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kto zapłaci za podwójny nabór do szkół średnich

Kto zapłaci za podwójny nabór do szkół średnich fotolia.pl

- Reforma oświaty skutkująca przyjęciem do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych tzw. „podwójnego rocznika”, tj. dzieci kończących III klasy gimnazjum oraz VIII klasy szkół podstawowych powoduje wiele poważnych problemów, a m.in. konieczność przeznaczenia większych środków finansowych na sfinansowanie całości zadań oświatowych wykonywanych przez powiaty. Z uwagi na zwiększoną znacznie liczbę uczniów w sposób znaczący wzrosną koszty tzw. rzeczowe, tj. związane z wszelkimi rodzajami opłat, jak np. zakup energii i wszelkiego rodzaju zakupy usług obcych, ze względu na wydłużony czas pracy w szkołach. – podaje Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego w stanowisku z 15 marca br.

W ocenie przedstawicieli powiatów środki finansowe pozyskiwane przez powiaty w ramach części oświatowej subwencji ogólnej nawet przy założeniu przyjęcia do klas maksymalnej liczby uczniów nie są wystarczające nawet na pokrycie wynagrodzeń, dlatego nie będzie możliwe zwiększanie ani wzbogacanie oferty edukacyjnej w szkołach, a wręcz konieczne będzie jej ograniczanie, jako wynik wyboru pomiędzy utworzeniem mniejszej liczby oddziałów liczniejszych a większej liczby oddziałów mniejszych liczebnie. Powiaty, zdaniem Konwentu, zmuszone będą do podjęcia takich działań z uwagi na dużą liczbę uczniów oraz zapewnienie im miejsc do nauki. Przepełnienie klas z oczywistych względów nie wpłynie na poprawę jakości kształcenia.

Wzrost liczby uczniów powoduje również konieczność dostosowania do nauki dodatkowych pomieszczeń oraz ich doposażenia, co jest szczególnie kosztowne w przypadku sprzętu komputerowego, a także w przypadku pracowni służących do kształcenia zawodowego.

- W szkołach powiatu sale lekcyjne rzadko są w stanie pomieścić 30 uczniów w oddziale (ze względu na wielkość sal lub braku ławek), a pracownie komputerowe nie mają tylu stanowisk. Mogą być również konieczne inwestycje związane z modernizacją szkół z powodu konieczności dostosowania budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych np. poprzez utworzenie dodatkowych dróg ewakuacyjnych, co jest niezwykle kosztownym przedsięwzięciem.

W przypadku zajęć wychowania fizycznego zwiększona liczba uczniów może wręcz powodować konieczność poszukiwania możliwości organizacji zajęć poza budynkiem szkoły, co również będzie powodować powstanie dodatkowych kosztów, a w niektórych przypadkach utratę dochodów powiatu, które uzyskiwane były z tytułu wynajmu sal gimnastycznych.

Analiza potencjału kadrowego, w szczególności w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych, również może powodować zubożenie oferty szkół prowadzonych przez powiaty z uwagi na niemożność pozyskania nauczycieli w niektórych zawodach lub zapewnienia uczniom praktyk zawodowych, szczególnie w sytuacji, gdy liczba kandydatów do techników i szkół branżowych będzie podwójna. Dotyczy to takich profili jak przykładowo technik mechatronik czy technik pojazdów samochodowych. – czytamy w stanowisku.

- Powiaty dokładają wszelkich starań, aby zarówno poziom kształcenia, doposażenie bazy lokalowej w szkołach jak i zadowolenie uczniów i kadry pedagogicznej oraz pracowników niepedagogicznych były optymalne oraz na miarę XXI wieku, ale w obecnym roku nie jest w stanie udźwignąć coraz większych kosztów. 

Szczególnym utrudnieniem dla powiatów w ostatnich latach był fakt, iż elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzony był przez różne firmy, co powodowało, iż informację o faktycznej liczbie uczniów w oddziałach klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez powiat uzyskiwany był dopiero w momencie złożenia przez kandydatów świadectw ukończenia gimnazjów. – podają starostowie w stanowisku.

Sob., 30 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska